Μπότα Γερμανού αξιωματικού της Αστυνομίας πατάει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»! Κι όχι μόνο πατάει αλλά θα παραμείνει, αποκτώντας και το δικό του γραφείο, πλησίον των Ελλήνων συναδέλφων του που
αποτελούν την ελληνική δύναμη του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα.
Η πρωτοφανής για τα τοπικά χρονικά «απόβαση» της... γερμανικής αστυνομίας