Ω! αργυρώνητος (παρα)πληροφόρησις,  ....η Θεία Δίκη η αιώνια και η αξιοσέβαστος Νέμεσις, επί της κεφαλής και της κεφαλής των τέκνων σας  ....θέλει επιδράμει  ....είθε!
Πράξεις και ενέργειες -απροκαλύπτως- τιθέμεναι εις στο πλευρόν και την υπηρεσίαν της Θατσερο-Σιωνιστικής, νεοφιλελεύθερης, κλεπτοκρατικής, αντίληψης, ....της ιδιωτικοποιήσεως των πάντων -ακόμη και των νεκροταφείων(φτου-αχρείαστα), την Ύβριν και την Νέμεσιν ....