Το ΠΑΣΟΚ, γνωρίζοντας ότι η αξιοπιστία της πολιτικής έχει κλονιστεί, 
ότι η ανασφάλεια του πολίτη βρίσκεται σε έξαρση και ότι έχει 
πλέον δυσκολία στο να εμπιστευτεί το ίδιο το σύστημα των δημοκρατικών 
θεσμών, προχωρά στην υλοποίηση του «Σχεδίου για την 
Διασφάλιση της Αυτοχρηματοδότησης»....
Στην φόρμα ή στην Τοπική Οργάνωση Καισαριανής, αν είσαι ήδη 
μέλος, μπορείς να πληρώσεις τη συνδρομή σου, ή να ενισχύσεις την 
προσπάθειά μας.

Που θα πάει, "Οσονούπω" θα πάρετε δρόμο....

Γ.Δημ