«Η Ελλάδα έχει ανάγκη μίας γενναίας αναδιάρθρωσης του χρέους της», τόνισε η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ.
Μιλώντας για το ελληνικό πρόβλημα υποστήριξε ότι η λύση εδράζεται σε τέσσερις άξονες που είναι η δημοσιονομική προσαρμογή,