Για πόσο μακάκες μας περνάνε...83 χιλ. € για ένα Facebook, Twitter, Google+ & ένα Λογότυπο..


Για πόσο μακάκες μας περνάνε τελικά...

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξόδεψε 83.000 ευρώ για να φτιάξει ένα κανάλι YouTube, σελίδα στο Facebook, λογαριασμό στο Twitter, στο Google+και ένα Λογότυπο..
Όλα τα πιο πάνω πλην του λογότυπου παρέχονται-γίνονται δωρεάν..
με ένα και μόνο e-mail...
To τελικό δε προϊόν θα ήταν η παραγωγή και προώθηση..

  • 15 εικόνες προώθησης (5 ανά έτος του προγράμματος).
  • flash videos (1 ανά έτος του προγράμματος).
Διαβάστε τι προέβλεπε η σύμβαση έργου...
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.), της Π.Δ.Ε και αυτή αναλαμβάνει :
για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα» και συγκεκριμένα τις παρακάτω δράσεις:
1.1: Δημιουργία καναλιού YouTube.
1.2: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Facebook.
1.3: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Twitter.
1.4: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Google+
1.5: Δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ψηφιακής σήμανσης με πολυμεσικό
περιεχόμενο.

1.6: Λογότυπο & slogan.
Οι συγκεκριμένες δράσεις θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις:
Η 1η θα περιλαμβάνει τη δημιουργία κατάλληλου πολυμεσικού υλικού για χρήση στα
κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν αντιπροσωπευτικές προωθητικές εικόνες
και flash videos με σκοπό τη παρουσίαση του τουριστικού προορισμού και την υποστήριξη
των λοιπών προωθητικών ενεργειών του προγράμματος.
Η συλλογή πολυμεσικού υλικού θα περιλαμβάνει:

  • 15 εικόνες προώθησης (5 ανά έτος του προγράμματος).
  • flash videos (1 ανά έτος του προγράμματος).
Τα videos και οι εικόνες θα χρησιμοποιηθούν στα κοινωνικά δίκτυα, και στο web site της ΠΔΕ καθώς και σε κανάλι στο YouTube.
Η 2η φάση θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικού profile και τη δημιουργία δικτύου σε 3 κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter & google+) και διαχείριση αυτών. Χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό υλικό της πρώτης φάσης θα εφαρμοστεί η στρατηγική Buzz Marketing δηλαδή, η προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών της ΠΔΕ μέσω θετικών ηλεκτρονικών ανταποκρίσεων / σχολίων των μελών του δικτύου.
Η εφαρμογή της μεθόδου θα πραγματοποιηθεί μέσω των 3 sites κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν:

  • To Profile στο Facebook δημιουργία δικτύου και η διαχείριση του.
  • To Profile στο Twitter δημιουργία δικτύου και η διαχείριση του.
  • To Profile στο Google+ δημιουργία δικτύου και η διαχείριση του.

Σχόλια