κ. Δένδια για να μην ξεχνιόμαστε... Η έρευνα και εκμετάλλευση των εγχώριων υδρογονανθράκων είναι εθνική μας θέση


Σας θυμίζουμε τι δήλωσε χθες ο Νίκος Δένδιας στο Arab News... Η Ελλάδα πιστεύει στις ΑΠΕ, δεν πρόκειται να κάνει εξορύξεις για αέριο & πετρέλαιο στην Α. Μεσόγειο

Σε απάντηση των δηλώσεων του κ. Δένδια...σας παραπέμπουμε στις εθνικές μας θέσεις-Ενεργειακή διπλωματία όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία σελίδα του ΥΠΕΞ.


Ακολουθεί σχετικό απόσπασμα...

Ενεργειακή Διπλωματία

Με γνώμονα το ενδιαφέρον με το οποίο εκτυλίσσονται παγκοσμίως τα ζητήματα διεθνούς ενεργειακής πολιτικής στον 21ο αιώνα, και θεωρώντας ότι τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου, αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί συστηματικά τα διεθνή ενεργειακά ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ενεργειακές εξελίξεις στον τομέα των αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, των σταθμών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), των ηλεκτρικών δικτύων, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και στα τεκταινόμενα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των άλλων διεθνών Οργανισμών με αντικείμενο ενεργειακά θέματα. Παράλληλα, υφίσταται στενός συντονισμός και συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

.....

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Μετά την ανακάλυψη σημαντικών ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο (Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος) η ενεργειακή συνεργασία, αποτελεί πεδίο προτεραιότητας με σημαντικές προοπτικές και δυναμική για την περιοχή, αλλά εν γένει και την Ε.Ε. Παραδείγματα ενεργειακής συνεργασίας αποτελούν οι ενεργειακές υποδομές που προωθούνται στην αναφερόμενη περιοχή και υποστηρίζει ενεργά η χώρα μας. Ειδικότερα, ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Ιταλία), ο οποίος θα μεταφέρει ποσότητες φυσικού αερίου από την Λεκάνη της Λεβαντίνης προς την Ευρώπη, μέσω Κρήτης και Ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου,  αναμένεται να έχουν σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη, όχι μόνο σε περιφερειακό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συναφώς η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στα διάφορα τριμερή, τετραμερή και πολυμερή σχήματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.


ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Επιπροσθέτως, σημαντικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής, και κατ’ επέκταση, της ενεργειακής διπλωματίας της χώρας, αποτελεί η έρευνα και εκμετάλλευση των εγχώριων υδρογονανθράκων, η οποία σχετίζεται με θέματα τόσο ενεργειακής ασφάλειας, όσο και οικονομικής ανάπτυξης. Στόχος είναι η προσέλκυση ενδιαφέροντος εκ μέρους των διεθνών ενεργειακών ομίλων για έρευνες κοιτασμάτων σε νέα οικόπεδα και προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνουν οι προσπάθειες και των Διπλωματικών Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό.... 

Εν κατακλείδι, το Υπουργείο  Εξωτερικών μέσω των Διπλωματικών Αρχών στην αλλοδαπή, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και άλλους συναρμόδιους φορείς, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, συμφωνίες και τάσεις στον ενεργειακό τομέα, δεδομένου ότι αυτές επηρεάζουν εν πολλοίς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, και αντιμετωπίζει τον ενεργειακό τομέα ως μοχλό ανάπτυξης της χώρας με υψηλή προστιθέμενη αξία...

Κύριε Δένδια διαβάζοντας τα πιο πάνω που δεν αποτελούν προσωπικές μας απόψεις αλλά και για να μην ξεχνιόμαστε, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι η έρευνα και εκμετάλλευση των εγχώριων υδρογονανθράκων είναι εθνική μας θέση.


Επίσης η κυβέρνηση οφείλει να μας εξηγήσει εάν έχει αλλάξει η επίσημη εθνική μας θέση-πολιτική, στο θέμα διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σχόλια