Επίδομα παιδιού ανοιχτή η πλατφόρμα - δικαιούχοι και ημερομηνίες πληρωμής


Ανοιχτή είναι για τους δικαιούχους η ηλεκτρονική πλατφόρμα
 για το επίδομα παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον Οργανισμό Επιδομάτω και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών τους στο Taxisnet. Ακολούθως, το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022, ενώ μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού και τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023.

Για την χορήγηση του επιδόματος παιδιού θα λαμβάνεται υπόψη και η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στην περίπτωση που διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Στην περίπτωση που δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Επισημαίνεται πως για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι:

Έλληνες πολίτες,

ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ,

πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και ελβετοί πολίτες,

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων,

ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών,

δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος,

πολίτες άλλων κρατών.

Οι ημερομηνίες πληρωμής

Η πληρωμή της πρώτης δόσης στους δικαιούχους πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου, ενώ η δεύτερη ακολούθησε στις 31 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Η τρίτη δόση αναμένεται να πληρωθεί την Τετάρτη 31 Ιουλίου και η τέταρτη δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21 θα καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Θα ακολουθήσει η πέμπτη πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου και η έκτη δόση θα εξοφληθεί παραδοσιακά πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μεταξύ 20 και 23 Δεκεμβρίου

Σχόλια