Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 στην Ελλάδα είχαν έρθει παρατηρητές του ΟΑΣΕ!


Μεγάλη συζήτηση έγινε το τελευταίο διάστημα για διεθνείς παρατηρητές σε εθνικές εκλογές κλπ..

Ας δούμε όμως αν έρχονται διεθνείς παρατηρητές σε εκλογές στην Ελλάδα και τι προβλέπει η νομοθεσία μας..

Ακολουθεί απόσπασμα από την έκθεση του ΟΑΣΕ που είχε στείλει παρατηρητές στις εκλογές της 21 Μαι. 2023

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 21 Μαΐου 2023 

Τελική Έκθεση της Αποστολής Αξιολόγησης Εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Γράφει η έκθεση στην εισαγωγή της...

Τελική Έκθεση της Αποστολής Αξιολόγησης Εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR)1
I. ΣΥΝΟΨΗ
Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών και βάσει των ευρημάτων και συμπερασμάτων της Αποστολής Αξιολόγησης Αναγκών (Needs Assessment Mission) που διενεργήθηκε μεταξύ 1 και 3 Μαρτίου 2023, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (στο εξής «ODIHR») απέστειλε Αποστολή Αξιολόγησης Εκλογών (στο εξής «η Αποστολή του ODIHR») για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 21 ης Μαΐου 2023 στην Ελλάδα

Η Αποστολή του ODIHR αξιολόγησε τη συμμόρφωση της εκλογικής διαδικασίας με τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ, άλλες διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα δημοκρατικών εκλογών καθώς και με την εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ODIHR, η Αποστολή του ODIHR δεν διενήργησε συστηματική και συνολική παρατήρηση των διαδικασιών της ημέρας των εκλογών, αλλά επισκέφθηκε περιορισμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων την ημέρα των εκλογών.... 

XII. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Ο εκλογικός νόμος δεν προβλέπει ρητά παρατηρητές, εγχώριους ή διεθνείς στην Ελλάδα. Εντούτοις, η Αποστολή του ODIHR διαπιστεύτηκε και το ΥΠΕΣ εξέδωσε εγκύκλιο με εντολή προς τους προεδρεύοντες των εκλογικών τμημάτων να επιτρέπουν στους παρατηρητές του ODIHR την πρόσβαση στα εκλογικά κέντρα κατά την ψηφοφορία και την καταμέτρηση. Επιπλέον, δόθηκε πρόσβαση για παρατήρηση των διαδικασιών στο ΥΠΕΣ και στο Κέντρο Τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο. Επίσης, επετράπη η παρατήρηση της συγκέντρωσης και ενοποίησης των αποτελεσμάτων στο πρωτοδικείο Αθηνών. Σε μία θετική εξέλιξη σε σχέση με το 2019, επετράπη στην Αποστολή του ODIHR να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις της διακομματικής επιτροπής. Η έλλειψη εγγυήσεων για την παρατήρηση από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς όλων των σταδίων της εκλογικής διαδικασίας αντιβαίνει στην παράγραφο 8 του Εγγράφου της Κοπεγχάγης του ΟΑΣΕ του 1990.

Ο νόμος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει ρητά την παρατήρηση από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ 

XIII. Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ODIHR για τις Αποστολές Αξιολόγησης Εκλογών, η αποστολή δεν διενήργησε παρατήρηση των διαδικασιών την ημέρα των εκλογών με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο. 

Τα μέλη της Αποστολής επισκέφθηκαν περιορισμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων την ημέρα των εκλογών στους δήμους Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής και Αμαρουσίου... 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ

Ο αριθμός των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα είναι μεγάλος και το τοπίο ποικίλλει.  

Ωστόσο, η ιδιοκτησία των μεγάλων ομίλων μέσων ενημέρωσης συγκεντρώνεται σε μια μερίδα ισχυρών επιχειρηματιών με συμφέροντα και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Επικρατεί μια ευρεία αντίληψη ότι αυτά τα διαρθρωτικά ζητήματα, σε συνδυασμό με τη μισθολογική πίεση και τις περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας για τους δημοσιογράφους, έχουν οδηγήσει σε σημαντικό επίπεδο αυτολογοκρισίας. 

Οι δημοσιογράφοι τείνουν να μένουν μακριά από θέματα που θα τους έφερναν αντιμέτωπους με τους μεγάλους διαφημιστές ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα του ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένων των καλών σχέσεων με την κυβέρνηση λόγω της πιθανής συμμετοχής στις κρατικές προμήθειες, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τα συμβόλαια για την κρατική διαφήμιση.
Μικρότερα, κυρίως διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν το κενό της ερευνητικής δημοσιογραφίας.  Ωστόσο, το κοινό τους είναι περιορισμένο και η μακροπρόθεσμη οικονομική τους βιωσιμότητα ασαφής.
Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) λειτουργεί 4 τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, 9 εθνικούς και 19 περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αθηνών-Μακεδονίας (ANA-MPA) απαριθμεί περίπου 240 ελληνικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης στο πελατολόγιό του

Λίγο μετά τις εκλογές του 2019, η ΕΡΤ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ τέθηκαν υπό την άμεση εποπτεία του γραφείου του πρωθυπουργού. Η θεσμική ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του πρώην διευθυντή επικοινωνίας της ΝΔ, μετά από πρόταση της κυβέρνησης, ως προέδρου της ΕΡΤ το 2019, ενίσχυσε την ήδη υπάρχουσα αντίληψη ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί δεν είναι πλήρως ανεξάρτητοι. 

Για την προστασία της ανεξαρτησίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, θα πρέπει να εισαχθούν στη νομοθεσία κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες που θα εγγυώνται τη συντακτική ανεξαρτησία και θα διασφαλίζουν το διορισμό επαγγελματικών, μη πολιτικοποιημένων οργάνων διοίκησης και εποπτείας


B. B. ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΜΕ
18. Για την προστασία της ανεξαρτησίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, θα πρέπει να εισαχθούν στη νομοθεσία κατάλληλες ασφαλιστικές δεικλίδες που θα εγγυώνται τη συντακτική ανεξαρτησία και θα διασφαλίζουν το διορισμό επαγγελματικών, μη πολιτικοποιημένων οργάνων διοίκησης και εποπτείας.
19. Οι αρχές θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν το νομικό πλαίσιο για την κάλυψη των εκλογών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να διασφαλίζεται η συντακτική ελευθερία, σεβόμενοι παράλληλα το δικαίωμα όλων των υποψηφίων να παρουσιάζουν τα προγράμματά τους με δικαιότερο τρόπο.....
Εκλογική παρατήρηση πολιτών και διεθνών οργανισμών
21. Ο νόμος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει ρητά την παρατήρηση από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ.

Σχόλια