Αντιπλοϊκοί πύραυλοι, UAV & USV που χρησιμοποιήθηκαν από τους Χούτι κατά των συμμαχικών δυνάμεων & πόσοι αναχαιτίστηκαν

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις επιχειρήσεις των Χούτι κατά των Ναυτικών δυνάμεων "Operation Prosperity" στην Ερυθρά Θάλασσα

Ενημερώσεις μέχρι 22 Φεβ. 2024: 

(Πηγές: Centcom, UKMTO, French and British Ministries of Defense & press statements from November 2023-Present)  

Total Interceptions/Strikes by US and Coalition Forces.  

5x ASCM (αντιπλοϊκοί πύραυλοι cruise ) 7x LACM  (Land-Attack Cruise Missile) 12x ASBM (αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι) 101x UAV 14x USV 3x Speed boats 1x UUV 28x ASBM Launch Sites, 50x ASCM Launch Sites 4x LACM Launch Sites 18x Drones Launch Site 2x SAM 1+ Radar Site 2+ Helicopters Total Missiles, UAV, USV launched by Houthis 5x ASCM 7x LACM 52x ASBM 122x Drones 2x USV 

Total Missiles, UAV, USV launched by Houthis 

5x ASCM 7x LACM 52x ASBM 122x Drones 2x USV 

 

 

Υ.Γ

Τα στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και δεν μπορεί να ελεγχθεί η απόλυτη ακρίβειά τους.

Όμως μας δίνουν μια εικόνα για το θέατρο επιχειρήσεων στην περιοχή και την απειλή από τις επιθέσεις των Χούτι.

Σχόλια