Αντίσταση στην Εισαγωγή Νέων Προσώπων στην Πολιτική: Συμφέροντα Ομάδες Εξουσίας και Φόβοι


Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αντίσταση στο νέο,  δεν απαντάται μόνο στην πολιτική αλλά και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής, της εργασίας μας κλπ.
Οι "επαγγελματίες" πολιτικοί και αξιωματούχοι, συχνά αντιστέκονται στην ένταξη νέων προσώπων που δεν έχουν εμπειρία ή δεν ανήκουν στον χώρο της πολιτικής για διάφορους λόγους. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλαπλά κίνητρα και φόβους. Καταρχάς, η πολιτική σφαίρα συχνά λειτουργεί με βάση τις προσωπικές σχέσεις και τις διασυνδέσεις, προσφέροντας προνόμια σε όσους έχουν ήδη εγκατασταθεί στο χώρο. 

Εισαγωγή νέων προσώπων με άφθαρτο υπόβαθρο, θα μπορούσε να απειλήσει αυτήν την κατάσταση και να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Επιπλέον, οι "επαγγελματίες" πολιτικοί ενδέχεται να φοβούνται τον ανταγωνισμό για την εξουσία και την επίτευξη των πολιτικών τους στόχων. Νέα πρόσωπα με ιδέες που απειλούν τον υπάρχοντα τρόπο διακυβέρνησης, ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την επικράτηση των παλαιότερων πολιτικών δυνάμεων. 

Σε ένα βαθμό, οι "επαγγελματίες" πολιτικοί  ενδέχεται να φοβούνται τη συγκριτική αξιολόγηση με νέα πρόσωπα, καθώς αυτή μπορεί να αποκαλύψει ανεπάρκειες ή ανεπιτυχείς πολιτικές. 

Η διατήρηση της εξουσίας και η προστασία των συμφερόντων είναι σημαντικοί παράγοντες στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενσωμάτωση νέων προσώπων. Επιπλέον, η διατήρηση ομάδων νομής της εξουσίας είναι σημαντική για τη διατήρηση του πολιτικού κυρίαρχου χώρου. 

Οι "επαγγελματίες" πολιτικοί, προτιμούν συχνά να διατηρούν τον έλεγχο του πολιτικού σκηνικού με τη διατήρηση των υφιστάμενων πολιτικών δομών, ακόμα και αν αυτό σημαίνει αποφυγή της εισαγωγής νέων προσώπων.

Η εισαγωγή άφθαρτων-νέων προσώπων που δεν έχουν ιστορικό συμμετοχής σε κομματικές ομάδες και φράξιες νομής της εξουσίας, θεωρείται & αντιμετωπίζεται ως απειλή των συμφερόντων της ομάδας με ότι αυτό συνεπάγεται.-

Σχόλια