Η πραγματική & όχι η εικονική κατάσταση της χώρας μας


Ακολουθεί μια παρουσίαση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς που σχετίζονται άμεσα με την ζωή μας.

Πολύ δύσκολο και μάλλον απίθανο να δείτε αυτά τα στοιχεία τα τεκμηριωμένα στα συστημικά ΜΜΕ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τομείς που αναλύονται στην συνέχεια του άρθρου...  

- 6η πιο αγχωτική χώρα στον κόσμο & 2η στην Ε.Ε

STATISTA
 
GALLUP "Global Emotions"


 -  2η μεγαλύτερη ανεργία στην Ε.Ε

EUROSTAT

 
EUROSTAT

- 5η μεγαλύτερη φορολογία ως ποσοστό % του ΑΕΠ στην Ε.Ε

Ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ το 2022, με τα υψηλότερα ποσοστά φόρων και κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ να καταγράφονται στη Γαλλία (48,0%), στο Βέλγιο (45,6%), στην Αυστρία (43,6%), Φινλανδία και Ελλάδα (43,1%) και Ιταλία (42,9%).

EUROSTAT


- Το μεγαλύτερο αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης στην Ε.Ε -4,0%

Το 2022 οι κάτοικοι της Ε.Ε αποταμίευσαν κατά μέσο όρο το 12,7% του διαθέσιμου εισοδήματός τους

12 μέλη της ΕΕ κατέγραψαν ποσοστά αποταμίευσης κάτω του 10,0% το 2022, μεταξύ των οποίων η Πολωνία και η Ελλάδα είχαν αρνητικά ποσοστά, -0,8% και -4,0%, αντίστοιχα. 


 
 
EUROSTAT
 - 1η ακριβότερη βενζίνη (Euro-super 95) στην Ε.Ε

 
European Commission - Energy Policy

 - 3η θέση στην ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας 

Το 2022, 95,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. αυτό ισοδυναμούσε με το 21,6 % του πληθυσμού της ΕΕ

Η Ελλάδα έχει το 3ο μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, που ξεπερνάει το 25% του πληθυσμού.


 - Η υψηλότερη τιμή παραγωγού ρεύματος στην ΕΕ σχεδόν διπλάσια από τον κοινοτικό μέσο όρο

 Μόνο σε τρία κράτη μέλη οι τιμές καταναλωτή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερες από τις τιμές παραγωγού: στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, οι κρατικές ενισχύσεις μειώνουν την τιμή του ρεύματος περισσότερο από ό,τι την αυξάνουν οι φόροι, διαμορφώνοντας τιμή καταναλωτή 0,26 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από τιμή παραγωγού 0,45 ευρώ). Στην Ελλάδα, η τιμή παραγωγού είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, σχεδόν διπλάσια από τον κοινοτικό μέσο όρο (0,24 ευρώ ανά κιλοβατώρα).

Πηγή:  eliamep.gr , 7 Σεπ. 2023

- 3ος μεγαλύτερος πραγματικός πληθωρισμός τροφίμων στην Ε.Ε

Eurostat • (*Food and non-alcoholic beverages, **CPIH; ***September 2023)

 Αυτή είναι...

Η πραγματική & όχι η εικονική κατάσταση της χώρας μας 


Σχόλια