Η ΕΑΒ συνεχίζει να υπάγεται στο ΥΠΟΙΚ...Απλά έγινε μεταφορά της αρμοδιότητας συντονισμού ανάπτυξης από το Υπ. Ανάπτυξης στο ΥΠΕΘΑ


Η ΕΑΒ συνεχίζει να υπάγεται στο ΥΠΟΙΚ...

Απλά έγινε μεταφορά της αρμοδιότητας συντονισμού ανάπτυξης από το Υπ. Ανάπτυξης στο ΥΠΕΘΑ.

Για την εξέλιξη σας είχαμε ενημερώσει από 23 Νοε. 2023με το άρθρο μας : ΕΑΒ : Μέσα σε τρία χρόνια δυο αλλαγές στο υπουργείο που θα συντονίζει το έργο της...Ποιο θα είναι το εποπτεύον υπουργείο;

 

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ...

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 93 

Μεταφορά της αρμοδιότητας συντονισμού των ενεργειών για την ανάπτυξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β.) και των σχετικών επενδυτικών συμφωνιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 Άρθρο μόνο 

Η αρμοδιότητα συντονισμού των ενεργειών για την ανάπτυξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) και των σχετικών επενδυτικών συμφωνιών μεταφέρεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Συνοψίζοντας: 

Η ΕΑΒ είναι μια Α.Ε που συνεχίζει να υπάγεται στο ΥΠΟΙΚ (κύριος μέτοχος) ως εποπτευόμενος φορέας του.-


Σχόλια