Σύμφωνα με εγχειρίδιο του ΟΣΕ αυτό που υπάρχει στη Λάρισα είναι τράπεζα χειρισμού του σταθμού & όχι σύστημα τηλεδιοίκησης ...

Μεγάλη συζήτηση έγινε και συνεχίζει να γίνεται για το σύστημα "τηλεδιοίκησης "στο σταθμό Λάρισας...

Υπάρχει  τελικά ή δεν υπάρχει σύστημα τηλεδιοίκησης ;

Ας δούμε αποσπάσματα από το εξαιρετικό σύγγραμμα του μηχανικού Αν. Λαμπρόπουλου... που είναι επίσημη έκδοση του ΟΣΕ

"ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ", ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ρ . ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Υπάλληλος ΟΣΕ, 1 η ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 2017 

Τα αποσπάσματα αφορούν στην τηλεδιοίκηση και στον τρόπο υλοποίησης στους σταθμούς του ΟΣΕ

Δείτε στις εικόνες που ακολουθούν τι είναι τηλεδιοίκηση και ποιες οι λειτουργίες της...

 


Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης, πέραν των συστημάτων χειρισμού και απεικόνισης, περιλαμβάνει και ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα...

Δείτε τώρα το σύστημα τηλεδιοίκησης του τμήματος Τιθορέα-Δομοκός στο σταθμό του Λειανοκλαδίου...


Αυτό που υπάρχει σήμερα στην Λάρισα είναι τράπεζα χειρισμού Σταθμού Λάρισας...


Τράπεζα χειρισμού κατονομάζεται στο επίσημο βιβλίο του ΟΣΕ το αντίστοιχο σύστημα της Κατερίνης...


Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΟΣΕ αυτό που υπάρχει σήμερα στην Λάρισα, είναι τράπεζα χειρισμού του σταθμού & όχι σύστημα τηλεδιοίκησης ...

Σχόλια