ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το σχέδιο τροπολογίας στο Κογκρέσο για την απαγόρευση εκσυχρονισμού/πώλησης F-16 στην ΤουρκίαΔιαβάστε το σχέδιο τροποποίησης της 6/7/2022... που θα κατατεθεί στο Κογκρέσο από ομάδα βουλευτών που αντιτίθενται στην  προσπάθεια του προέδρου Μπάιντεν να πωλήσει F-16 στην τουρκία ή και να επιτρέψει την αναβάθμισή τους...


Τροποποίηση FY23 NDAA

"Περιορισμός στη μεταφορά αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία"

Sec. 1. Περιορισμός στη μεταφορά αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία 

(1) Αρχική περίοδος – Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 120 ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να πωλήσει, να μεταβιβάσει, να διευκολύνει τη μεταφορά ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογιών αναβάθμισης F-16/κιτ εκσυγχρονισμού βάσει του νόμου περί ελέγχου εξαγωγών όπλων (22 U.S.C. 2751) στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, σε υπηρεσία πληροφοριών, εσωτερικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου ή όργανο της κυβέρνησης της Τουρκίας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως πράκτορας ή για λογαριασμό τέτοιου οργανισμού ή οργάνου. 

(2) Μεταγενέστερες περίοδοι – 

(Α) Γενικά - κατά τη διάρκεια περιόδου 120 ημερών που αρχίζει μετά το τέλος της περιόδου των 120 ημερών που περιγράφεται στην παράγραφο (1), και κάθε περίοδο 120 ημερών στη συνέχεια, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να πωλήσει, να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή , ή με άλλο τρόπο να μεταφέρει τυχόν αεροσκάφη F-16 και τεχνολογίες αναβάθμισης/συσκευές εκσυγχρονισμού F-16 βάσει του νόμου περί ελέγχου εξαγωγών όπλων (22 U.S.C. 2751), ανεξάρτητα από την ποσότητα τέτοιων ειδών, υπηρεσιών ή εξοπλισμού, στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, μια υπηρεσία πληροφοριών , εσωτερική ασφάλεια ή υπηρεσία επιβολής του νόμου ή όργανο της κυβέρνησης της Τουρκίας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως πράκτορας ή για λογαριασμό αυτής της υπηρεσίας ή οργάνου, εκτός εάν ο Πρόεδρος έχει υποβάλει στον πρόεδρο και τα μέλη των κατάλληλων επιτροπών του Κογκρέσου πιστοποιητικό που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (Β) 

(Β) Πιστοποίηση – 

Η πιστοποίηση που περιγράφεται σε αυτήν την υποπαράγραφο είναι μια πιστοποίηση που περιέχει την απόφαση του Προέδρου ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πιστοποίησης, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει καθορίσει ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

(i) Παραβίαση της κυριαρχίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών υπερπτήσεων και παραβιάσεων της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων Αθηνών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 

(ii) Έγιναν βήματα για την υποβάθμιση της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ 

(iii) Εκτέθηκαν μέσα του ΝΑΤΟ σε εχθρικούς παράγοντες 

(iv) Υποβαθμίστηκε η γενική ασφάλεια των χωρών μελών του ΝΑΤΟ 

(3) Ορισμοί 

(Α) Τεχνολογίες αναβάθμισης/ κιτ εκσυγχρονισμού αεροσκαφών F-16 

(Β) Κατάλληλες Επιτροπές Κογκρέσου – ο όρος «κατάλληλες επιτροπές του Κογκρέσου» σημαίνει – (i) η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και η Επιτροπή Άμυνας της Γερουσίας 

(Γ) Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Αθηνών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας

Υ.Γ

Θετική είναι η τροπολογία αλλά τα τεθέντα περιθώρια των 120 ημερών, είναι πιθανό να τηρηθούν προσχηματικά από την τουρκία...αλλά να καταπατηθούν στην συνέχεια με ότι αυτό συνεπάγεται

exomatiakaivlepo

Σχόλια