Κι όμως η χώρα μας έχει Εθνικό εμπειρογνώμονα στην υπηρεσία της ΕΕ που ενέκρινε το "turkaegean"

Σας ενημερώσαμε μέσω των αποκαλύψεων μας για το θέμα που πήρε τεράστιες διαστάσεις και προκάλεσε σάλο και εύλογα ερωτήματα για τον χειρισμό του...

Αναφερόμαστε στο turkaegean ...

Κάνοντας μια απλή αναζήτηση στη Google...


Διαπιστώσαμε πως υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπός μας, ως Seconded National Expert (SNE), στην υπηρεσία της ΕΕ "Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας" ( European Union Intellectual Property Office)

Τι είναι όμως οι Seconded National Expert (SNE)

Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες (ΕΕΕ), Seconded National Experts (SNEs) 

Οι λεγόμενοι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (SNEs, ή με βάση τη γαλλική συντομογραφία, ENDs) είναι δημόσιοι υπάλληλοι από ένα κράτος μέλος της ΕΕ, που αποστέλλονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να εργαστούν σε μια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο στόχος είναι να φέρει μια εθνική προοπτική ή μια εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα στο έργο πολιτικής της συγκεκριμένης μονάδας.

Εκτιμούμε ότι ο κάθε εθνικός αντιπρόσωπος-εμπειρογνώμων κάνει σωστά την δουλειά του και είναι δεδομένο  ότι παίρνει "εντολές" ή κατεύθυνση αν θέλετε από το αρμόδιο υπουργείο με το οποίο και συντονίζεται...

Τα συμπεράσματα δικά σας...

Σχόλια