Το “turkaegean” και στους Financial Times...


Το “Turkaegean” έχει παίξει και στους Financial Times με διαφημιστική καταχώρηση από  το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας
Μετά την έγκριση από την υπηρεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) του εμπορικού σήματος «Turkaegean»  το τουρκικό υπουργείου Τουρισμού έχει καταχωρήσει διαφημίσεις υπό μορφή άρθρου και στους Financial Times.
Η σχετική καταχώρηση έχει τίτλο Coasting along in style: the lure of the TurkAegean, δηλαδή « Ακτή με στυλ: το δέλεαρ του Τουρκικού Αιγαίου»

Σχόλια