Δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος του Στόλτενμπεργκ...έχει ενεργό & συντονιστικό ρόλο στη λήψη και "μαγείρεμα" αποφάσεων στο ΝΑΤΟ


Αρκετοί στην Ελλάδα έχουν υποβαθμίσει τις αρμοδιότητες του φιλότουρκου ΓΓ του ΝΑΤΟ Στόλτενπεργκ, λέγοντας πως είναι διακοσμητικός ο ρόλος του...

Είναι όμως έτσι τα πράγματα...;

Ας ρίξουμε μια ματιά στα καθήκοντα του...για να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει και τι αρμοδιότητες έχει...

Προεδρεύει του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου και άλλων βασικών οργάνων 

Πρώτα και κύρια, ο Γενικός Γραμματέας προεδρεύει του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου - του κύριου οργάνου λήψης πολιτικών αποφάσεων της Συμμαχίας - καθώς και άλλων ανώτερων επιτροπών λήψης αποφάσεων. Αυτά περιλαμβάνουν την Ομάδα Πυρηνικού Σχεδιασμού, το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας και το Συμβούλιο Ευρωατλαντικής Εταιρικής Σχέσης. Επιπλέον, μαζί με έναν Ουκρανό εκπρόσωπο, ο Γενικός Γραμματέας προεδρεύει της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, καθώς και της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Γεωργίας. 

Πάνω και πέρα ​​από τον ρόλο του προέδρου, ο Γενικός Γραμματέας έχει την εξουσία να προτείνει θέματα προς συζήτηση και να χρησιμοποιεί τις καλές υπηρεσίες τους σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ των κρατών μελών. Λειτουργούν ως διαμεσολαβητές αποφάσεων, οδηγώντας και καθοδηγώντας τη διαδικασία οικοδόμησης συναίνεσης και λήψης αποφάσεων σε όλη τη Συμμαχία. 

Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί άμεση επαφή με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας στο ΝΑΤΟ και χώρες εταίρους, προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό συνεπάγεται τακτικές επισκέψεις στο ΝΑΤΟ και χώρες εταίρους, καθώς και διμερείς συναντήσεις με ανώτερους εθνικούς αξιωματούχους όταν επισκέπτονται το Αρχηγείο του ΝΑΤΟ. 

Ουσιαστικά, ο ρόλος τους τους επιτρέπει να ασκούν κάποια επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ σέβονται τη θεμελιώδη αρχή ότι η εξουσία λήψης αποφάσεων επενδύεται μόνο στις ίδιες τις κυβερνήσεις-μέλη.

nato.int

Υ.Γ 

Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως...

Κάθε άλλο παρά  διακοσμητικός είναι ο ρόλος του Στόλτενμπεργκ...

Έχει ενεργό και συντονιστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων στο ΝΑΤΟ...

Βέβαια τις όποιες πρωτοβουλίες και προτάσεις του, κατά πάσα πιθανότητα του τις δίνουν έτοιμες και είναι κατ απαίτηση και παραγγελία...

Θα μου πει κανείς...

Μα γι αυτό τον έβαλαν να εκτελεί τα καθήκοντά του με βάση την ικανότητα να μπορεί να διαβάζει και να επικοινωνεί ότι του δίνουν...Όταν δε τυγχάνει να είναι όπως στην περίπτωσή μας φιλότουρκος...ακόμα καλύτερα για αυτούς που τον έβαλαν ... 

Εμείς ας προσέχαμε στις 24 Μαρ. 2022 να μην συναινούσαμε στην ανανέωση της θητείας του.

Σχόλια