Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

Επιστολή της EEΛEAA (4 Νοε. 2019) για Συμμετοχή της Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα Φρεγατών Belh@rra

Του Μπάμπη Παπασπύρου

Παρατίθεται κατωτέρω η επιστολή της 4 Νοε. 2019, της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA),

της οποίας είχα την τιμή να είμαι εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας μέχρι τον Ιαν. 2020... 

Η επιστολή αφορά στην Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα των Φρεγατών Belh@rra

 


Θέμα : Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα των Φρεγατών Belh@rra


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την υπογραφή της δήλωσης προθέσεως (Letter of Intent) για την προμήθεια των γαλλικών φρεγατών τύπου Belh@rra, καθώς και των εν εξελίξει συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για τη συμμετοχή της χώρας μας στο εν λόγω Πρόγραμμα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής.
Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA), ως συλλογικός φορέας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, έχει εκφράσει και δηλώσει κατ’ επανάληψη την εθνική αναγκαιότητα για την ενεργό συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας σε εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ. Η συμμετοχή πρέπει να εξασφαλίζεται από το αρχικό στάδιο σύναψης των σχετικών συμφωνιών, ώστε οι αμυντικές βιομηχανίες να αναλάβουν ουσιαστικό έργο παραγωγής και υποστήριξης που θα διασφαλίσει, αφενός την επιδιωκόμενη για την χώρα ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών, και αφετέρου θα συμβάλει στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.
Η πρόθεση ένταξης της χώρας μας στην τελική φάση ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος, η οποία σηματοδοτήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 με την επίσημη έναρξη της ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας του συγκεκριμένου τύπου, θα μπορούσε να σημάνει και την ένταξη της χώρας μας ως «Εταίρου» στο πρόγραμμα παραγωγής των φρεγατών. Αυτή είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την χώρα μας να συμμετάσχει ουσιαστικά στο Πρόγραμμα, διεκδικώντας πέραν της ευρείας εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής και την ένταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα (global supply chain) των φρεγατών αυτών.


Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την ανάληψη υποκατασκευαστικού έργου από ελληνικές εταιρίες, σε συνεργασία με κύριους γαλλικούς οίκους. Έτσι, οι ελληνικές εταιρίες εκτός από την κατασκευή και προμήθεια των υποσυστημάτων για τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, θα αποτελέσουν στη συνέχεια πιστοποιημένους προμηθευτές των συστημάτων αυτών σε μελλοντικά προγράμματα προμήθειας των φρεγατών από τρίτες χώρες. Η πρακτική αυτή αποτελεί την πλέον σύγχρονη τάση σε διεθνή αμυντικά προγράμματα προμηθειών με επιτυχή αποτελέσματα για τις οικονομίες των συμμετεχουσών χωρών.
Τα μέλη της Ένωσής μας, αλλά και γενικότερα οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, με την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε προγράμματα συμπαραγωγής ή ως μέλη κοινοπραξιών, έχουν αποδείξει στο παρελθόν την ικανότητα και δυνατότητά τους να σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και ολοκληρώνουν σύνθετα αμυντικά προϊόντα. Πέρα από τις ναυπηγικές εργασίες που αφορούν περίπου στο 25% του ύψους του προγράμματος, οι τεχνολογικές περιοχές εμπλοκής της εγχώριας βιομηχανίας μπορεί να είναι σύνθετα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά συστήματα/ υποσυστήματα για Ηλεκτροοπτικά, Radars, Combat Management Systems, Missile electronics, καλωδιώσεις, μεταλλουργικές κατασκευές, επιμέρους οπλικά συστήματα, τορπίλες, πυρομαχικά, συστήματα τηλεπικοινωνιών, ανάπτυξη λογισμικού κτλ, με τα υψηλότερα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας.
Η υλοποίηση των ανωτέρω είναι καθόλα ευθυγραμμισμένη με το άρθρο 3 του ν.3978/2011, το οποίο προβλέπει την εγκαθίδρυση και διατήρηση σε βάθος χρόνου εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε υλικό και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, εγκαίρως και κάτω από όλες τις περιστάσεις.
Παράλληλα, ικανοποιείται πλήρως ο αντικειμενικός σκοπός της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ), η οποία τονίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας πρέπει να διατηρούν σε υψηλή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα τα οπλικά τους συστήματα. Αυτό θα επιτευχθεί με ισχυρή εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή στην κατασκευή, τη συντήρηση και την υποστήριξη των οπλικών συστημάτων ειδικά σε κρίσιμους επιχειρησιακούς τομείς, ώστε να εξασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Με βάση τα ανωτέρω, θα διασφαλισθεί και η ασφάλεια εφοδιασμού και η ασφάλεια πληροφοριών (Security of Supply, Security of Information) του προγράμματος των φρεγατών και ειδικά των τεχνολογικά σύνθετων και επιχειρησιακά κρίσιμων οπλικών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης μάχης, αναβαθμίζοντας την μελλοντική διαθεσιμότητα και επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.
Η ένταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού των φρεγατών Belh@rra, με συμμετοχή σε προγράμματα προμήθειας τρίτων χωρών, θα αποφέρει στην εθνική οικονομία τα παρακάτω μακροχρόνια σημαντικά οφέλη:


Ενίσχυση των εξαγωγών και του ΑΕΠ της χώρας μέσω της συμμετοχής στις πωλήσεις και την υποστήριξη των φρεγατών για όλους τους χρήστες τρίτων χωρών και καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Αύξηση των θέσεων εργασίας και των επενδύσεων σε νέες κρίσιμες βιομηχανικές και τεχνολογικές υποδομές, όπως και η διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω της εξειδίκευσης σε προϊόντα υψηλού τεχνολογικού επιπέδου.
Η διασφάλιση των προαναφερθέντων οφελών για την άμυνα, την ασφάλεια και την οικονομία της χώρας, καθώς και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, η ΕΕΛΕΑΑ αιτείται στο ΥΠΕΘΑ να εντάξει στις συζητήσεις του με την Γαλλική πλευρά την απαίτηση για μεγιστοποίηση της εγχώριας συμμετοχής στο πρόγραμμα και της ενσωμάτωσής της στην εφοδιαστική αλυσίδα των φρεγατών, μέσω της υποβολής Ολοκληρωμένης Πρότασης από την Γαλλική πλευρά. Η πρόταση αυτή πρέπει, κατ’ ελάχιστον να καλύπτει τα κατωτέρω:
(1) Περιγραφή περιοχών βιομηχανικής συνεργασίας / συμπαραγωγής, σε κρίσιμα συστήματα/υποσυστήματα όπως θα καθοριστούν από το Π.Ν. στο πλαίσιο της Ασφάλειας Εφοδιασμού.
(2) Μελέτη για εγκαθίδρυση δυνατοτήτων Εν Συνεχεία Υποστήριξης (Follow On Support – FOS).
(3) Δυνατότητα διάθεσης σχετικής άδειας εκμετάλλευσης (license) για την ανάληψη της εν συνεχεία υποστήριξης από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα παρακαλούσαμε να δεχτείτε την πραγματοποίηση συνάντησης με εκπροσώπους της ΕΕΛΕΑΑ, προκειμένου να συζητηθούν οι ανωτέρω θέσεις και απόψεις.
 

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Βερονικιάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.