Πέντε φορές μεγαλύτερης έκτασης οι φωτιές σε Εύβοια...σε σχέση με την Αττική. Δεν ξεχνάμε ότι Ελλάδα είναι παντού.

Το Fire Information for Resource Management System (FIRMS) αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, με κεφάλαια του Προγράμματος Εφαρμοσμένων Επιστημών της NASA και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ...

Ο σκοπός της ανάπτυξης του FIRMS είναι η παροχή ενεργών τοποθεσιών πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο σε διαχειριστές φυσικών πόρων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την έγκαιρη λήψη πυρκαγιάς από δορυφόρους. 

Εστιάζοντας μέσω του FIRMS στην χώρα μας μπορεί να δείτε την έκταση των πυρκαγιών και να έχετε ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση, την εικόνα του τελευταίου 24ωρου και της τελευταίας εβδομάδας...

Τι είδαμε για τις πυρκαγιές στην χώρα μας την τελευταία εβδομάδα

Συνολική εικόνα πυρκαγιών

 

Εδώ μια εικόνα που εστιάζει σε Εύβοια και Αττική για να δείτε συγκριτικά την έκταση των πυρκαγιών...


Δείτε τώρα το μέγεθος της καταστροφής και της έκτασης των πυρκαγιών στην Εύβοια και στην Αττική..  

Αττική 

Εκτιμώμενη έκταση πυρκαγιών : 122 km²


 Εύβοια

Εκτιμώμενη έκταση πυρκαγιών : 611 km²

 

Από τα πιο πάνω στοιχεία, μέσω της εφαρμογής FIRMS, προκύπτει ότι η έκταση των πυρκαγιών στην Εύβοια, ήταν πενταπλάσια από την αντίστοιχη της Αττικής...

exomatiakaivlepo

Σχόλια