Ο Πέτσας έφερε την τροπολογία της Παπανάτσιου & πρόσθεσε τα "golden boys" σε ΕΡΤ και Αθηναϊκό Πρακτορείο


Το σχετικό νομοσχέδιο Πέτσα "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Ρυθμίσεις για Ε.Σ.Ρ., ΕΡΤ Α.Ε. και Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε. Άρθρο 51 Ρυθμίσεις για Ε.Σ.Ρ., ΕΡΤ Α.Ε. και Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε. – Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015" ανέβηκε σε δημόσια διαβούλευση 3  Δεκεμβρίου 2020 και είναι ανοικτό σε σχόλια ως 10 Δεκ. 2020


Συγκεκριμένα το επίμαχο άρθρο 51 του νομοσχεδίου «ρυθμίζει μισθολογικά θέματα για τον διευθύνοντα σύμβουλο, διευθυντικά και ειδικά στελέχη της ΕΡΤ, καθώς και τον πρόεδρο και γενικό διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσαρμόζοντάς τα στις συνθήκες της σύγχρονης αγοράς».

Έτσι τα δύο μέσα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαιρούνται από το ενιαίο μισθολόγιο και θα έχουν ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών, ανάλογες με τις μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του προέδρου του Αρείου Πάγου και όχι του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ως ίσχυε μέχρι σήμερα...

Ο Ο μισθός του Προέδρου του Αρείου Πάγου είναι στα 8.314,56 ευρώ

Διαβάστε τα επίμαχα άρθρα...

 4. Προστίθεται περ. δ στην παρ. 3 του άρθρου 28, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 28Ανώτατο όριο αποδοχών

 1. Οι πόσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

......

3. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται: 

α) Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)....

β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 ταυ ν. 3808/ 2009 (Α` 227). 

γ) Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε......

δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε. Μ.Π.Ε. Α.Ε.), τηρουμένου πάντως του ανωτάτου ορίου της περ. α).».  

Για την ιστορία θυμίζουμε ότι 25 Ιουλ. 2018 η προηγούμενη κυβέρνηση είχε φέρει στη βουλή τροπολογία που αφορούσε σε ΔΕΚΟ....χωρίς "golden boys" για ΕΡΤ...

Η τροπολογία προέβλεπε πως θα εξαιρούνται πλέον από το ανώτατο όριο αποδοχών των 4.631 ευρώ που ισχύει σήμερα οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, οι μετοχές των οποίων έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, είτε ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε την αντίδραση της ΝΔ τότε..


Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει:
Την ώρα που οι Έλληνες θρηνούν τους νεκρούς τους, η Κυβέρνηση επιχείρησε να αυξήσει τις αποδοχές των, διορισμένων από την ίδια, επικεφαλής των ΔΕΚΟ έως και 2850 ευρώ....

Η ουσία είναι ότι ο Πέτσας έφερε την τροπολογία της Παπανάτσιου & πρόσθεσε τα "golden boys" σε ΕΡΤ και Αθηναϊκό Πρακτορείο 

ΝΔ Ιουλ.2018:Την ώρα που οι Έλληνες θρηνούν τους νεκρούς τους, Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αυξήσει τις αποδοχές των, διορισμένων επικεφαλής των ΔΕΚΟ....Τώρα για ΕΡΤ_ΑΠΕ είναι απλά Δευτέρα 

Σχόλια