Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Υπόμνημα Σωματείου Εργαζομένων Αεροπορικής Βιομηχανίας στον Πρωθυπουργό

Προς
Γραφείο Πρωθυπουργού
Από
Σωματείο Εργαζομένων Αεροπορικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.Ε.Α.Β)
Σχηματάρι Βοιωτίας,
                                ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αναφορικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ΕΑΒ και το πλαίσιο διεκδικήσεων των εργαζομένωνΑξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά από μονομερείς ενέργειες της Διοίκησης και Υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω περικοπές κεκτημένων, οι εργαζόμενοι στην ΕΑΒ πραγματοποιούν κινητοποιήσεις με στόχο τη διασφάλιση όρων και συνθηκών εργασίας που αρμόζουν και ανταποκρίνονται στο αντικείμενο εργασίας τους, στη μοναδική Αεροπορική Αμυντική Βιομηχανία της χώρας, προασπιζόμενοι το δικαίωμά τους για κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) στην οποία θα ρυθμίζονται καίρια για την εργασία τους, τη ζωή και την υγεία τους δικαιώματα.
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ιδρύθηκε με το ν. 43/1975, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 696/1977. Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου, είναι η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα εκσυγχρονισμένης Αεροπορικής Βιομηχανίας για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπών Δημοσίων
Υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, στον τομέα της συντήρησης, επισκευής, κατασκευής και αναβάθμισης αεροσκαφών και γενικά αεροδιαστημικού υλικού. Σκοπός επίσης της εταιρείας είναι οι κατασκευές και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα ηλεκτρονικών (τηλεπικοινωνίες – πληροφορική – συστήματα ελέγχου πυρός – αναμεταδότες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων), σε παντός είδους κινητήρες (για αεροσκάφη στρατιωτικών, πυροσβεστικών και αερομεταφορών), καθώς και στα παρελκόμενα αυτών, σε συστήματα ηπίων μορφών ενέργειας και σε οπλικά συστήματα παντός τύπου (εγκατεστημένα επί ιπταμένων μέσων, εδάφους, πλοίων και παντός τύπου χερσαίων οχημάτων), και η άρτια με αυτά τα αντικείμενα επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η ΕΑΒ αποτελεί βαριά βιομηχανία παραγωγής αμυντικών συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με το εξειδικευμένο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό της υποστηρίζει, ολικά το σύνολο των πτητικών μέσων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, της Π.Α. του Π.Ν., του Λ.Σ.
Ως αποκλειστικός υποκατασκευαστής της L/Maero (exclusive supplier) κατασκευάζει το 33% της ατράκτου των πολεμικών αεροσκαφών F16 της παγκόσμιας αγοράς, κατασκευάζει και συναρμολογεί μείζονα συγκροτήματα της ατράκτου του μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου C-130J. Για την παγκόσμια αγορά, συντηρεί τους κινητήρες Τ56 των αεροσκαφών C-130, ως εξουσιοδοτημένος επισκευαστής και ένα από τα πέντε παγκοσμίως επισκευαστικά κέντρα της Πολεμικής Αεροπορίας και ξένων πελατών, τη δομική και ηλεκτρονική αναβάθμιση των αεροσκαφών F16 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (CCIP) καθώς είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση των F16 της Π.Α. σε τύπου Viper και η αναβάθμιση των αεροσκαφών P3 ORION ναυτικής συνεργασίας. Συμμετέχει επίσης σε

κοινοπραξία που ανέπτυξε το νέο ευρωπαϊκό μαχητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος nEUROn. κλπ.
Οι όροι αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της ΕΑΒ καθορίζονταν διαχρονικά βάσει των επιχειρησιακών ΣΣΕ που συνάπτονταν μεταξύ των εκπροσώπων του επιχειρησιακού σωματείου μας και των εκπροσώπων της διοίκησής της. Το ύψος των καταβαλλόμενων σε έκαστο από εμάς αποδοχών προσδιορίζονταν βάσει ειδικοτήτων-εξειδικεύσεων- πιστοποιήσεων και προϋπηρεσίας στο αεροπορικό υλικό, σε επιχειρησιακό επίπεδο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας της ΕΑΒ ως βαριάς βιομηχανίας αμυντικών συστημάτων. Όπως είναι γνωστό, από το έτος 2010, οι μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού της ΕΑΒ υπέστησαν τις προβλεπόμενες στους νόμους 3833/2010, 3845/2010, ν. 3899/2010 και του ν. 4024/2011 (άρθρο 31), μειώσεις, που ξεπέρασαν το 20%.
Πέραν τούτων όμως, από 1.1.2013, κατ’ επίκληση των προβλέψεων του ν. 4093/2012, το προσωπικό της ΕΑΒ υπήχθη στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να υποστούμε επιπρόσθετες μειώσεις 25% των αποδοχών μας πέραν των δώρων. Kατ’ επίκληση των νομοθετικών παρεμβάσεων επήλθαν δραματικές μεταβολές στους όρους και στις συνθήκες εργασίας μας, που όμως δεν συνάδουν με το ειδικό και εξειδικευμένο αντικείμενο εργασίας μας, αλλά και το σκοπό λειτουργίας της εταιρείας, της μόνης εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, σαφώς εξωστρεφούς προσανατολισμού, η οποία στηρίζει έμπρακτα την Εθνική Άμυνα της χώρας, με την ουσιαστική συμβολή και συνδρομή του καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού της.
Οι μειώσεις του μισθολογικού κόστους επέφεραν άμεσα αποτελέσματα στον τζίρο της εταιρείας, καθώς οι πελάτες της πχ. (L/M/aero) προχώρησαν σε αντίστοιχη μείωση των συμβολαίων και των εργατοωρών, και επιπρόσθετα σημειώθηκε πληθώρα αποχωρήσεων από το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της, με αποτέλεσμα την δραματική μείωση του κύκλου εργασιών της.
Κατ΄ επανάληψη έχουμε επισημάνει ότι η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στην περίπτωσή μας, ενός συστήματος δηλαδή, με παντελώς διαφορετική φιλοσοφία, λογική αλλά και στόχευση, θέτει σε κίνδυνο την ίδια την παραγωγική διαδικασία εντός της ΕΑΒ, την αποτελεσματική λειτουργία αυτής και την επίτευξη των στόχων της. Ανατρέπει τα επί δεκαετίας ισχύοντα στην εταιρεία ως προς την οργάνωση της εργασίας και τον καταμερισμό των ευθυνών, την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού και αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη εταιρεία ως μια «τυπική» δημόσια υπηρεσία, ενώ πρόκειται για πρωτοπόρο επιχείρηση τεχνολογίας αιχμής με μοναδικό έργο και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.
Με αυτό τον τρόπο παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, ιδωμένη τόσο όσον αφορά τη σχέση της επιχείρησης – η οποία αποτελεί μία από τις λίγες βαριές βιομηχανίες της χώρας - με το στενό δημόσιο τομέα και τις άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και όσον αφορά την μεταχείριση των εργαζομένων εντός της επιχείρησης. Αντιστρέφει κατά τρόπο συνταγματικά απαράδεκτο την ιεράρχηση των προσόντων των εργαζομένων στην επιχείρηση και θέτει σοβαρά προσκόμματα στην ίδια τη λειτουργία της εταιρίας. Και τούτο συμβαίνει διότι το Ενιαίο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ΔΕΝ δημιουργήθηκε για να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όπως η ΕΑΒ.
Περαιτέρω, θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατ’ επίκληση των προβλέψεων του ενιαίο μισθολογίου καταργήθηκαν οι επιπρόσθετες αμοιβές που είχαν θεσμοθετηθεί με συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.) , ως κίνητρο, για τη λήψη εκ μέρους των εργαζομένων ανάλογων πιστοποιήσεων, απαραίτητων για την ίδια τη λειτουργία της εταιρείας, για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των συμβάσεων που αναλαμβάνει EASA-PART145, PART 147.
Πέραν αυτών, πρόσφατα και ενώ βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της ΕΑΒ για κατάρτιση νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ, η τελευταία, όλως αιφνιδιαστικά μας ανακοίνωσε ότι απαλείφθηκαν από τον εγκριθέντα από το Υπουργείο Οικονομικών προϋπολογισμό της εταιρείας για το έτος 2020, και οι τελευταίες εναπομείνασες παροχές της εταιρείας προς το προσωπικό που σχετίζονται:
- με το αποταμιευτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για καταβολή εφάπαξ παροχής κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας και το συμβόλαιο κάλυψης της υγείας των εργαζομένων, απαραίτητη και απαιτητή προϋπόθεση , για την σύναψη συμβολαίων της Ε.Α.Β. με ξένους αεροναυπηγικούς οίκους και για προστασία από επαγγελματικούς κινδύνους που αντικειμενικά αντιμετωπίζουμε καθημερινά λόγω της παροχής της εργασίας μας σε ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία μας βιομηχανικό περιβάλλον, οι όροι των οποίων αποτελούν όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας μας,
- παροχές που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας (διατακτικές, βοήθημα σε τέκνα υπαλλήλων ΑΜΕΑ, βραβεία τέκνων υπαλλήλων, δώρα τέκνων υπαλλήλων, έξοδα επαγγελματικής κατάρτισης)
- παροχές που συνδέονται με απορρέουσες εκ του νόμου υποχρεώσεις της εταιρείας (κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού, παροχή γάλατος στους τεχνικούς),
- παροχές που απορρέουν, ήδη από ίδρυση της εταιρείας, σταθερή και αμετάβλητη επιχειρησιακή συνήθεια απαραίτητη για την λειτουργία της , λόγω του ότι οι εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και ως εκ τούτου ο χώρος εργασίας των υπαλλήλων βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού σε στρατοπεδευμένη περιοχή (συμμετοχή της εταιρείας στο εστιατόριο και κυλικείο που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεών της).
Η περικοπή όλων των παραπάνω δυσχεραίνει υπέρμετρα την εύρυθμή λειτουργία της εταιρείας και γεννά αξιώσεις των πελάτων για αναπροσαρμογή των ήδη υπογεγραμμένων συμβολαίων.
Αίτημά μας παραμένει η διατήρηση αμετάβλητων των παροχών αυτών, καθώς αποτελούν δεσμευτικούς για την εταιρεία όρους των ατομικών μας συμβάσεων εργασίας, όπως προκύπτει και από το συνημμένο στο παρόν υπόμνημά μας, από 10.5.2020 Γνωμοδοτικό Σημείωμα, στο οποίο περιέχεται αναλυτικά και η νομική τεκμηρίωση του αιτήματός μας.
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι βασική συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και ανάπτυξης της, αποτελεί η διασφάλιση της συνέχειας της εργασίας και ένταξης στο με αορίστου χρόνου εργασίας προσωπικό της ΕΑΒ, των συναδέλφων μας που συνδέονται με την εταιρεία με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς οι συνάδελφοι αυτοί απασχολούνται για την υλοποίηση συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους.
Οι συνάδελφοι αυτοί, (περί τους 310 σήμερα) παρέχουν την εξειδικευμένη εργασία τους, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της εταιρείας για την εκπλήρωση του καταστατικού της σκοπού στο πλαίσιο
συμβάσεων που καταρτίζει τόσο με αλλοδαπές εταιρείες, όσο και με φορείς άμεσα συνδεδεμένους με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους. Πρόκειται για εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, που εξυπηρετεί και προάγει επί μακρόν τα συμφέροντα της εταιρείας και της πατρίδας μας, με αποτελεσματικό τρόπο. Πρόκειται για απαραίτητους και αναγκαίους για την λειτουργία της επιχείρησης εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς εξειδικευμένες υπηρεσίες, και για τούτο πρέπει άμεσα να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό της, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους με πλήρη διασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα.
Η μη απορρόφηση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου προσωπικού θα επιφέρει απώλεια τεχνογνωσίας, οικονομική ζημιά στην εταιρεία κίνδυνο απώλειας σημαντικών συμβολαίων και την επιβάρυνση της εταιρείας με ποινικές - οικονομικές ρήτρες
Από το σύνολο των ανωτέρω καθίσταται αντιληπτό ότι η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας της ΕΑΒ και ο σκοπός δράσης της για την υλοποίηση στόχων που συνδέονται πρωτίστως με την Εθνική Ασφάλεια και Άμυνα της χώρας μας, καθιστά επιβεβλημένη και πιο επιτακτική από ποτέ την ιδιαίτερη και ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση των εργασιακών ζητημάτων που αναλύθηκαν ανωτέρω, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στους σκοπούς που η μοναδική αμυντική βιομηχανία της χώρας μας καλείται να εκπληρώσει διαχρονικά, αλλά και κατά την παρούσα ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.
Με την πεποίθηση ότι η οικονομική και ηθική αποκατάσταση των εργαζομένων της ΕΑΒ αποτελεί πρώτιστη μέριμνά σας, ,εφόσον είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με την άμυνα της χώρας και τα προγράμματα της L/Maero
- την άρση παράνομων και άδικων νομοθετικών επενεργειών στα εργασιακά δικαιώματά μας (απαγκίστρωση από το ενιαίο μισθολόγιο), ώστε με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) να καθορίσουμε τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της ΕΑΒ, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της φύσης και λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και της παρεχόμενης από τους εργαζόμενους εργασίας,
- τη διασφάλιση όλων εκείνων των παροχών που αποτελούν όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας μας, στο πλαίσιο και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
- την ένταξη στο προσωπικό που συνδέεται με την εταιρεία με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, των συναδέλφων μας που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας, παρέχοντας επί σειρά ετών άκρως εξειδικευμένη εργασία.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.
Με εκτίμηση και σεβασμό,
Σχηματάρι, 13.5.2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΑΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.