Κορονοϊός : Ο Παγκόσμιος χάρτης 768 ερευνών & κλινικών δοκιμών..


Οι πληροφορίες σχετικά με την έρευνα & τις κλινικές δοκιμές βασίζονται σε σχετική ιστοσελίδα ....
του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας (WHO Clinical Trials Search Portal) για τον COVID-19. 
Το συγκεκριμένο "portral" παρέχει πρόσβαση σε μια κεντρική τράπεζα πληροφοριών... με όλα τα στοιχεία δοκιμών που έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί από διάφορες εθνικές υγειονομικές αρχές.
Η σχετική ιστοσελίδα ανανεώνεται κάθε Παρασκευή,με σκοπό να παρέχονται ενημερωμένες & έγκυρες  πληροφορίες.

Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν ενημερωθεί τις 30/3/2020 και περιέχουν 768 κλινικές δοκιμές. 
Ο χάρτης μας δείχνει την γεωγραφική κατανομή και το είδος της μελέτης-έρευνας...
 Συνολική εικόνα έρευνας-δοκιμών ανά κατηγορία...

Σχόλια