Τα VW ρυπαίνουν, τα υποβρύχια γέρνουν.. Αν ο Κυριάκος πει ότι & τα φωτοαντιγραφικά Siemens δε τυπώνουν…
Σχόλια