Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Εξόδου της Ελλάδας από την Κρίση (του Μιχάλη Αβέλλα)

Και πριν ξεκινήσω να γράφω αυτές τις αράδες και αναλογισθείτε ποιος είμαι εγώ σας απαντώ ρητά πώς είμαι κανένας. Κανένας σε όλες αυτές τις προσωπικότητες που δεν τόλμησαν ποτέ και παίξανε την χώρα σε ασκήσεις επί χάρτου. 
Γιατί το πρόβλημα δεν είναι αν θα ταϊστούν οι φτωχοί, αλλά πότε θα χορτάσουν οι πλούσιοι. Η Ελλάδα μας βρίσκεται εδώ και χρόνια σε έναν στρόβιλο
που θυμίζει αρχαία ερμητικά κείμενα, όπου ο κλαγγός της δίνης είναι απερίγραπτος και παρασύρει ακόμη και τους παρατηρητές.
Δεν έχει κατανοηθεί ότι όλοι είμαστε μέτοχοι στο Κράτος που λέγεται Ελλάδα και μαζί θα το σώσουμε.

Έχουν ακουστεί πολλές θεωρίες και αναλύσεις. Εχουν χιλιοειπωθεί προτάσεις, αλλά δεν έχει τολμηθεί πρακτική εφαρμογή. Δεν έχει αποσαφηνισθεί ούτε το αυτονόητο των προτάσεων, ώστε να ζούμε ιστορίες γραφειοκρατικής παράνοιας.
Για αυτό με την τόλμη της σκέψης και την μεταφορά σε γραπτή πρόταση, προτείνονται.

1. Χρηματοοικονομικό

Χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής.

Προτάσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας.

Α. Οι άνεργες μητέρες να επιδοτηθούν με ένσημο 3 ευρώ την ημέρα και 6 ευρώ επίδομα για κάθε ημέρα. Υποχρεωτικός έλεγχος γεννήσεων έως τρία παιδία καθώς στις χώρες με αυξανόμενη φτώχεια παρατηρείται αύξηση υπεργεννητικότητας (όπως στις εξ Ανατολάς και Αφρικής).

Β. Θέσπιση ηλεκτρονικού ενσήμου ασφάλισης με δημιουργία έξυπνης εφαρμογής είτε μέσω android, smartphones ή iphones  με άμεση υπερσύνδεση με ηλεκτρονική πληρωμή προς το Κράτος.

Γ. Με την άμεση καταγραφή των παράτυπων μεταναστών ή προσφύγων στη χώρα, άμεση χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Δ. Όλοι οι διαβιούντες στη χώρα, μόνιμοι ή προσωρινοί μπορούν να εργάζονται σε παραπάνω από μία παράλληλη εργασία και επιβάλλεται να ασφαλίζονται με την άνωθι β’ μέθοδο, χωρίς όμως αυτό να γεννά επουδενί λόγο δικαίωμα παράλληλης αναγνώρισης ετών εργασίας ή διπλής σύνταξης.

Ε. Εύκολο ένσημο με πληρωμή 4 (τέσσερα) EURO την ημέρα online μέσω έξυπνης εφαρμογής.

ΣΤ. Η ποινή για την ανασφάλιστη εργασία στα 200 EURO άμεσα εκτελεστή.

Ζ. Συνεργεία ελέγχου υποχρεωτικά σε καθημερινή και νυχτερινή βάση ειδικά.

Η. Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να εξετάζει την νομιμότητα στη χώρα του ασφαλιζόμενου αλλά οι Αρχές, πλην από τη στιγμή που εξασφαλίζεται το εργόσημο με απλή αναγραφή των δηλωθέντων στοιχείων αυτού με άμεση ηλεκτρονική δήλωση.

Θ. Επιβολή ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο κάθε ιδιοκτήτης στην απόδειξη που θα παρέχει στον πελάτη/καταναλωτή με την άμεση πληρωμή του Φ.Π.Α. θα χορηγεί ένα μέρος αυτής ηλεκτρονικά και στο ταμείο του. Ήτοι στην απόδειξη θα διαχωρίζεται ο Φ.Π.Α. σε 15% και 5% σε κάθε απόδειξη για το ασφαλιστικό ταμείο του. Δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση για Φ.Π.Α. στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

2. Καταπολέμηση διαφθοράς

Α. Καταρχήν αμνηστία για 15 ημέρες με πρόστιμο 33% επί των καταθέσεων,

Β.  Έπειτα άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων πολιτικών που φέρονται πώς εμπλέκονται με διαφθορά με την μέθοδο καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας.

Γ. Άμεση εκτέλεση των περιουσιακών στοιχείων υπέρ του κράτους των εμπλεκομένων που πλούτισαν εις βάρος του κράτους με την ίδια ακριβώς μέθοδο που και το κράτος εκχώρησε την κυριαρχία στο Αγγλικό Δίκαιο για να επιβιώσουν οι πολίτες του.

Δ. Επιβολή ισόβιας ποινής του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Αίτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. με διεθνή συνδιάσκεψη η Ελλάδα να τεθεί υπό διεθνή προστασία από την αυξανόμενη επιθετικότητα και αμφισβήτηση των συνόρων της από τη γείτονα χώρα Τουρκία, αλλά και από τις ακραίες εθνικιστικόαπελευθερωτικές βλέψεις της υποτιθέμενης Τσαμουριάς από μικρή μερίδα υπηκόων Αλβανίας.

4. Παρουσία διεθνούς δύναμης στο Αιγαίο για αποκλιμάκωση και αποτροπή των καθημερινών παραβιάσεων που προκαλούν συν τοις άλλοις και οικονομική ζημία στο κράτος από μία φίλη και σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ.

5. Μεταναστευτικό και Εξωτερική Πολιτική

Δημιουργία Διπλωματικών Γραφείων του Υπουργείου Εξωτερικών στις συνοριακές ελληνικές πόλεις για αποτροπή ανάφλεξης, που θα ενισχύουν με εμφανή τρόπο το αίσθημα ειρήνης μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών, την αλληλοκατανόηση των προβλημάτων και το εμπόριο, καταγράφοντας τις παθογένειες ώστε να επιλύονται οι διαφορές με διπλωματικό τρόπο. 

Συμφωνία με τη Διεθνή Κοινότητα για δημιουργία ζωτικού χώρου επανεγκατάστασης στις χώρες προέλευσης των παράτυπων μεταναστών για σταδιακή επαναφορά τους, ειδάλλως κλείσιμο των συνόρων.

Δημιουργία στις χώρες με αναγνωρισμένο προσφυγικό κύμα προστατευόμενων ζωνών, όχι με καταυλισμούς αλλά με την παραχώρηση χωριών όπου θα προστατεύονται από παγκόσμια ειρηνευτική δύναμη.

Χορήγηση κάρτας αορίστου χρόνου διαμονής και όχι ιθαγένειας στους αλλοδαπούς με 3ετή ανανέωση.  

6. Ασφαλιστικό/ Συνταξιοδοτικό/ Υγεία

Άμεσο τέλος όλων των πρόωρων συντάξεων. Άμεσο τέλος των υπερβολικών δικαιωμάτων στην εργασία, όπως με συνεχόμενες εννιάμηνες άδειες ανατροφής τέκνων και αναρρωτικές άδειες με επαπειλούμενες εγκυμοσύνες. Σε περίπτωση λήψης αυτών να μην λογίζονται ως χρόνος συντάξιμος από τις 30 ημέρες και έπειτα.

Μέγιστη καταβολή εφάπαξ τα 15.000 EURO.

Πλήρης σύνταξη στα 35 χρόνια έως 40 έτη. Σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης – εκτός της πλήρους αναπηρίας -  ο αποσυρθείς να λαμβάνει πλήρη σύνταξη για όσα έτη εργάσθηκε και έπειτα να εκπέσει στο ταμείο της χαμηλότερης ασφάλισης. Απαράδεκτο το γεγονός της πρόωρης συνταξιοδότητης των μεσόκοπων 40ρηδων. Μετακίνηση σε άλλους τομείς του δημοσίου με ίδιες αποδοχές.  

Υγεία ελεύθερη για όλους στα επείγοντα περιστατικά.

7. Δημιουργία συστήματος «Ακρίτας». Κατάργηση πελατειακού συστήματος

Α. Το πνευματικό επίπεδο της χώρας έχει ανέλθει τις τελευταίες δεκαετίες και έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο του αναλφαβητισμού. ως εκ τούτου προτείνεται ένα σύστημα Ακρίτας αρχικά με μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων στις γεωγραφικές περιφέρειες καταγωγής τους με κριτήριο το απολυτήριο δημοτικού/ γυμνασίου/ λυκείου ή τον τόπο γέννησης. Έτσι θα παύσει το τέρας της πελατειακής εξάρτησης με χωρισμένους γονείς, ψυχολογικούς λόγους και ότι άλλο μπορεί να εφεύρει ο νους για να πάρει μετάθεση.

Β. Όλες οι επόμενες προσλήψεις στο Δημόσιο να συμβούν με τα άνωθι γεωγραφικά κριτήρια και τις ανάγκες της εκεί περιφερείας με δημόσιο διαγωνισμό ή Πανελλήνιες Εξετάσεις.

8. Σύστημα άμεσης δημοκρατίας και αλλαγή εκλογικού νόμου και συστήματος

Όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί που οφείλουν χρήματα στο κράτος να αποπληρώσουν άμεσα σε έξι μήνες,  ειδάλλως αναστολή λειτουργίας λόγω χρεών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε έξι μήνες οριστική αφαίρεση λειτουργίας. Δεν μπορεί να προτείνεις μέτρα οικονομικής εξυγίανσης και να οφείλει το ίδιο σου το κόμμα.

Σταδιακή εξέλιξη της Δημοκρατίας με εκλογικό σύστημα ανά νομό με μοναδική ψήφο. Εκλογές κάθε τρία έτη. Δύο θητείες μέγιστο όριο. Οι Υπουργοί δύνανται να είναι μη πολιτικά πρόσωπα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

100 Βουλευτές σε όλη τη Χώρα.

Σύστημα Εκλογής Επιτροπής Σοφών για τα πεπραγμένα του Βουλευτή σε κάθε Νομό με κοινοβουλευτικό έλεγχο κάθε μήνα. Η Επιτροπή Σοφών εκλέγεται από τον Λαό με παράλληλο ψηφοδέλτιο.

Ο Πρωθυπουργός εκλέγεται από τους εκλεγέντες Βουλευτές αν συμπληρώσει στην πρώτη ψηφοφορία το 50% μεταξύ των υποψηφίων, στη δεύτερη μεταξύ των 4 πρώτων με ποσοστό 40% και στην τρίτη και τελευταία ψηφοφορία μεταξύ των δύο διεκδικητών με νίκη έστω και με μία ψήφο.

Μισθός στα 1500 (χίλια πεντακόσια) EURO, ενοικίαση ή αγορά πολυόροφου κτιρίου ή αξιοποίηση ή ανταλλαγή με κάποιο ολυμπιακό ακίνητο όπου θα διαμένουν δωρεάν οι Βουλευτές και θα τους παρέχεται πλήρης ασφάλεια, που θα περιορίσει και την φύλαξη στόχων και τις περιττές δυνάμεις φρούρησης.

10. Αυτοδιοικητικό σύστημα

Επαναφορά του Καποδιστριακού συστήματος με χορήγηση μισθού μόνον στον Δήμαρχο ύψους 1000 EURO.

11. Ασφάλεια και αστυνόμευση

Α. Μείωση προστίμων στο πραγματικό κόστος του κατωτάτου μισθού και ηλεκτρονική επιβολή με σύνδεση στο φορολογικό μητρώο.

Όσον  αφορά τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. πρέπει να χορηγείται περίοδος χάριτος εκτός της μέθης  όσον αφορά την αφαίρεση στοιχείων, ανάλογα με τη συχνότητα παράβασης από την τέταρτη και άνω με διαγραφή αριθμού παραβάσεων κάθε ύο (2) έτη .

Β.  Δημιουργία Περιφερειακής και Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Κατανομή των αστυνομικών δυνάμεων και μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών ανάλογα με το βάρος της εγκληματικότητας και με σύμφωνη απόφαση του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας κατόπιν συσκέψεως από κοινού των Διοικητών της Διευθύνσεως.

12. Εξωτερικό χρέος

Αναδιάρθρωση του χρέους σε πραγματική βάση με ενοποίηση των διεθνών φορέων προς εξόφληση και αναδιάρθρωση των δόσεων σε τέτοιο βαθμό ώστε να δίνει πλεόνασμα 4,5%.

13. Παιδεία

Χορήγηση πιστοποίησης των υποχρεωτικών μαθημάτων στο Δημοτικό με Α1, στο Γυμνάσιο με Α2 και στο Λύκειο με Β1.

Πανεπιστήμιο

Κατάργηση Πανελλαδικών Εξετάσεων. Γεμάτα αμφιθέατρα. Στροφή στον παιδικό σχολικό προσανατολισμό. Οι νέοι πρέπει να πιστέψουν και πάλι και να αγαπήσουν αυτό που θέλουν να γίνουν.

Ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα στη γνώση και οφείλει να περάσει το 90% των μαθημάτων στα δύο πρώτα εξάμηνα, ειδάλλως διαγράφεται από το Πανεπιστήμιο. Κατάργηση του αν μη τι άλλο του απαγορευτικού περιορισμού του ύψους στην είσοδο των αστυνομικών – στρατιωτικών σχολών, καθώς η ισότητα, το ήθος και η φιλοπατρία δεν λογίζονται από το ύψος, αλλά από την ψυχή και να θέλει να τιμήσει το λειτούργημά του.

14. Τουρισμός και Περιβάλλον

Αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό με τη δημιουργία ακόμη και ξενοδοχείων με ξύλινες κατασκευές πάνω στα ρηχά νερά των ελληνικών θαλασσών, που δεν υστερούν σε τίποτα από τους εξωτικούς προορισμού

15. Ενέργεια/ Ορυκτός πλούτος

Δημιουργία ανεμογεννητριών πάνω στα θαλάσσια ρεύματα των θαλασσών μας και σύνδεση με υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ενέργειας στα άλλα κράτη.

Αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών με το υδρόγονο και την νανοτεχνολογία  (από το 2008 το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει εφεύρει το eco-car).

16. Δικαιοσύνη

Απαλλαγή από το πάρεργο της εκδίκασης υποθέσεων που θα μπορούσαν να επιλυθούν με εξωδικαστικό συμβιβασμό με την παρουσία δικηγόρου και κατάργηση αυτών που αφορούν μη καταβολή εισφορών, καθώς θα επιλυθεί με την απευθείας ηλεκτρονική απόδειξη.
Μετακίνηση των τοπικών Ειρηνοδικών στις έδρες των Δήμων για τοπική επίλυση των διαφορών που οδηγούν σε άκρατη δικομανία και συνεχή προστριβή των πολιτών μεταξύ τους, ώστε έπειτα να καθίσταται αδύνατη η συνεργασία.

Όλα αυτά προϋποθέτουν ΚΑΘΑΡΣΗ για να λάβει τέλος η ελληνική τραγωδία, απαραίτητο στοιχείο μετά το έγκλημα που διαπράχθηκε εις βάρος όλων μας και δημιούργησε μία δίνη, που είναι έτοιμη να μας καταπιεί.

Με πίστη πώς μπορούμε να φέρουμε το επόμενο αύριο στην Ελλάδα. Ένα επόμενο αύριο ειρηνικό με ευημερία, με κοινωνικές ελευθερίες και με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.


15 Ιουλίου 2015


Αβέλλας Ν. Μιχαήλ


Μέλος Διαβούλευσης Δ. Τεμπών – αστυνομικός 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.