Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου για τα ΜΜΕ..

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης». Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, την Πέμπτη 30 Ιουλίου.


Στο σχέδιο νόμου του υπουργού Επικρατείς, Νίκου Παππά, το οποίο έχει αναρτηθεί στο opengov.gr, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του θεμελιώδους θεσμικού πλαισίου της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και της επικοινωνιακής διπλωματίας της Ελλάδα, αλλά και στη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (ΣΕΕΠ), ενώ παρουσιάζονται ρυθμίσεις για τη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τέλος, αναφέρονται οι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και το μεταβατικό καθεστώς για την ομαλή περαιτέρω εφαρμογή των νέων διατάξεων.
Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής
Το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (ΣΕΕΠ) είναι αρμόδιο για το στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, την αξιολόγηση και την αναθεώρησή του και αποτελείται από:
α) τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
β) τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
γ) τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
δ) τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
ε) τον υπουργό Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
στ) τον υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
ζ) τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική υπουργό, ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Οι νόμιμοι αναπληρωτές των μελών του ΣΕΕΠ είναι τουλάχιστον γενικοί γραμματείς υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής γραμματείας και ορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού.
Στο ΣΕΕΠ προεδρεύει ο πρωθυπουργός - και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική υπουργός. Το ΣΕΕΠ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο για την έγκριση, αξιολόγηση ή αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο ο πρωθυπουργός. Τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΕΠ ρυθμίζονται με απόφαση του πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ΣΕΕΠ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στις συνεδριάσεις του ΣΕΕΠ συμμετέχουν αμισθί, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με συμβουλευτικό ρόλο, δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι ορίζονται κατ’ έτος με κοινή απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, στο οποίο θα καταχωρούνται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης θα έχουν τα εξής προνόμια:
α) Πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, υπό την επιφύλαξη του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Δύνανται δε, να κάνουν χρήση του φυλασσόμενου σε αυτά υλικού (αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό), εφόσον χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική υπουργό.
β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.
γ) Προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του ΕΚΟΜΕ.
δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογράφων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.