Καμιά υπόθεση εμπλεκομένου προσώπου στη λίστα Λαγκάρντ δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή μέχρι σήμερα σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, Νίκου Παρασκευόπουλου που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο υπουργός, επικαλείται έγγραφο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Αθανασίου, σύμφωνα με το οποίο διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ.
Αναφέρεται επίσης, ότι, η εν λόγω υπηρεσία έχει υποβάλλει αίτημα δικαστικής συνδρομής στις αρμόδιες ελβετικές αρχές.