Νέο πρόστιμο 600 εκατ. $ στην Deutsche Bank για να μην πάνε φυλακή...


Του ΑΝΤΙ300
Για να μην πάνε φυλακή «πάλι»
οι διεφθαρμένοι Γερμανοί...
Θα πληρώσουν ΝΕΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ $600.000.000,00


Το νέο πρόστιμο 23 Απριλίου 2015....

τους επιβλήθηκε από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης για χειραγώγηση των επιτοκίων αναφοράς LIBOR, EURIBOR και Ευρώ / Γεν Τόκιο Interbank Offered Rate TIBOR συλλογικά, "IBOR"...
τα ΜΜΕ ως συνηθίζεται, θα παραμείνουν «μούγκα»

Σχόλια