Η Διαπραγμάτευση με εμπιστευτικές πληροφορίες (inside information), αντλεί αθέμιτο όφελος από το ευρύ επενδυτικό κοινό.

....δηλαδή κάποιοι ....μας τα έπαιρναν/παίρνουν συστηματικά ....από εμάς, τους γονείς μας, τα παιδιά μας ....και γενικώς από όλους ....μέσω των Ασφαλιστικών μας ταμείων.
"Η Διαπραγμάτευση με ουσιώδεις εμπιστευτικές
πληροφορίες (inside information), διαβρώνει την εμπιστοσύνη στις αγορές κεφαλαίων, τα ιδρύματα και τους επενδυτές ....εκείνοι που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και ειδική πρόσβαση μπορεί να αντλήσουν αθέμιτο όφελος από το ευρύ επενδυτικό κοινό...."

=ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΕΊΧΑΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ;

[ κ. Γ. Δραγασάκη ....δεν είναι δύσκολο να τους βρεις ]

Α. Γεν.Διευθυντής

Αγορές 8 πράξεις 100.553 τεμ. Μ.Τ.: 23,14 2.326.800 €      
Πωλήσεις 6 πράξεις 92.720 τεμ. Μ.Τ.: 37,50 3.477.057 €      
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.833 τεμ. 1.150.257 €    

Β. Γεν.Διευθυντής


Αγορές 7 πράξεις 62.508 τεμ. Μ.Τ.: 22,98 1.436.480 €      
Πωλήσεις 14 πράξεις 65.156 τεμ. Μ.Τ.: 36,97 2.409.108 €      
ΥΠΟΛΟΙΠΟ -2.648 τεμ. 972.628 €    

ΑΝΆΛΥΣΗ 

Α. Γεν.Διευθυντής
 Ημερομ. Τεμ. Μ.Τ. Αξία Λ Ιδιότητα Συναλ.  Π    
20/10/09 Π  5.000  27,20  136.000  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
19/10/09 Π  10.000  27,02  270.235  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
16/10/09 Π  5.000  27,00  135.000  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
15/10/09 Π  5.000  27,19  135.950  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
28/09/09 20.000  23,41  468.171  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
30/07/09 2.333  11,30  26.363  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  1    
24/07/08 10.500  22,12  232.260  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  2    
23/01/08 Π  52.775  39,84    2.102.522   Α Γεν.Διευθυντής      Ο ίδιος    
17/01/08 12.000  23,80  285.600   Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  2    
17/01/08 30.275  23,80       720.545   Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  2    
17/01/08 10.500  23,00  241.500   Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  2    
29/10/07 Π  14.945  46,66  697.350   Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
22/12/06 12.975  23,80  308.805  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
11/07/06 1.970  22,11  43.557  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  


Αγορές 8 πράξεις 100.553 τεμ. Μ.Τ.: 23,14 2.326.800 €      
Πωλήσεις 6 πράξεις 92.720 τεμ. Μ.Τ.: 37,50 3.477.057 €      
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.833 τεμ. 1.150.257 €    


Β. Γεν.Διευθυντής


 Ημερομ.  Τεμ. Μ.Τ. Αξία Λ Ιδιότητα Συναλ. Π

12/10/09 Π  4.000  26,12  104.500  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
06/10/09 Π  2.000  24,15  48.300  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
30/09/09 Π  2.000  25,00  50.000  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
22/09/09 Π  2.266  22,50  50.985  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
30/07/09 1.866  11,30  21.086  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  1    
19/09/08 Π  7.500  30,11  225.800  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
24/07/08   10.500  22,12  232.260  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  2    
23/06/08 Π  5.000  29,29  146.431  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
29/01/08 Π   10.000  41,94  419.441  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
25/01/08 Π   10.000  42,94  429.400  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
21/01/08 Π  7.935  41,58  329.937  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
17/01/08   10.500  23,00  241.500  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  2    
17/01/08   25.935  23,80  617.253  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  2    
17/01/08 1.500  23,80  35.700  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  2    
05/09/07 Π  4.405  44,02  193.908  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
18/04/07 Π  1.844  42,90  79.108  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
18/04/07 Π  1.506  42,92  64.638  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
12/04/07 Π  3.350  41,90  140.365  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
14/03/07 Π  3.350  37,70  126.295  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
22/12/06   11.115  23,80  264.537  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος    
11/07/06 1.092  22,11  24.144  Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος  Αγορές 7 πράξεις 62.508 τεμ. Μ.Τ.: 22,98 1.436.480 €      
Πωλήσεις 14 πράξεις 65.156 τεμ. Μ.Τ.: 36,97 2.409.108 €      
ΥΠΟΛΟΙΠΟ -2.648 τεμ. 972.628 €


[ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ]  

Σχόλια