Απλές απαντήσεις σε Γιούνκερ & Σόϊμπλε για τον κατώτατο μισθό...

Δήλωσε ο κ Γιούνκερ στην οικονομική επιθεώρηση Wirtschaftswoche : Όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο κ. Γιούνκερ λέει ότι δεν είναι κάποιος που θα πει ότι οι μισθοί θα πρέπει να μειωθούν, ωστόσο εάν αυτό συμβεί στην Ελλάδα
τότε θα υπάρχουν έξι χώρες στην Ευρώπη, οι οποίες ....
θα έχουν χαμηλότερο κατώτατο μισθό και οι οποίες θα κληθούν να αποφασίσουν επί του ελληνικού πακέτου.

Αυτά τα γνωρίζει ο κ. Γιούνκερ...;;
Ο καθορισμός των αμοιβών παραμένει στη ρυθμιστική ευχέρεια του εσωτερικού νομοθέτη κάθε Κράτους – Μέλους. Ειδικότερα ο κατώτατος μισθός, που αποτελεί στην ουσία και τον σημαντικότερο παράγοντα για την εξασφάλιση των ελάχιστων όρων διαβίωσης των εργαζομένων, ρυθμίζεται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία κάθε Κράτους, η οποία διαφέρει σε κάθε έννομη τάξη. Κατά κύριο λόγο οι κατώτατες αποδοχές ορίζονται είτε με Συλλογικές Συμβάσεις είτε με νομοθετική ρύθμιση.
Στη χώρα μας, είναι γνωστό ότι με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις ο κατώτατος μισθός ορίζεται πλέον με νομοθετική διαδικασία, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που ο καθορισμός αυτός λάμβανε χώρα από τους κοινωνικούς εταίρους με την υπογραφή Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων, που αποτελούσαν τα κατώτατα όρια για το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα. Στη Γαλλία υπάρχει σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού με την έκδοση διατάγματος, αφού ληφθεί υπόψη η άποψη Επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους της Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων . Αντίστοιχος είναι και ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με διάταγμα της Κυβέρνησης και αφού συνεκτιμηθεί η άποψη των κοινωνικών εταίρων, καθορίζεται ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία όπου, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από την Eurostat, εμφανίζεται ο χαμηλότερος κατώτατος μισθός στην Ευρώπη. Στο Λουξεμβούργο, όπου σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εμφανίζεται ο υψηλότερος κατώτατος μισθός στην Ευρώπη, ο κατώτατος μισθός ορίζεται με κυβερνητική απόφαση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 7 από τα 28 Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ορίζεται κατώτατος μισθός που να αφορά στο σύνολο των εργαζομένων της χώρας. Ωστόσο, το κενό αυτό καλύπτεται με καθορισμό ελάχιστου μισθού με συλλογικές συμφωνίες σε κλαδικό επίπεδο, που πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων της χώρας αυτής. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η Γερμανία και η Ιταλία όπου δεν υπάρχει σύστημα καθορισμού κατώτατου μισθού για το σύνολο των εργαζομένων και ο καθορισμός κατώτατων μισθών λαμβάνει χώρα σε επίπεδο κλάδων ή επαγγελμάτων.
Y.Γ
Ας απαντήσει ο κ. Βαρουφάκης στον Γιούνκερ και όλους τους ημιμαθείς "εταίρους" μας..
H απάντηση απλή ...
οι χώρες αυτές που έχουν  χαμηλότερο κατώτατο μισθό από εμάς, αλλά και όλες οι χώρες της ευρωζώνης...ΔΕΝ μας πληρώνουν τους μισθούς μας, ούτε τα χρήματα των δανειστών πάνε σε μισθούς και συντάξεις..
Επίσης καλό θα είναι να πει κάποιος στον Σόϊμπλε ότι..η χώρα του έχει συλλογικές συμβάσεις που κατήργησαν σε εμάς...

Σχόλια