Ευρωομάδα κύριοι, όχι Γιουρογκρούπ : Παρακαλούμε τους δημοσιογράφους να χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη

Μέχρι και οι παππούδες έμαθαν τη λέξη  «γιουρογκρούπ» καθώς την επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ΜΜΕ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τα ραδιοτηλεοπτικά.
Δυο κράτη της Ευρωπαικής Ένωσης έχουν ως επίσημη την Ελληνική γλώσσα και στην Ευρώπη πίσω από κάθε ομιλητή γράφει σε όλες τις γλώσσες τη λέξη Ευρωομάδα….
Στην Ελλάδα όμως επιμένουν….Γιουρογκρούπ έτσι γιατί ο δημοσιογράφος γνωρίζει και την Αγγλική βρε παιδί μου και η μόνη του έννοια πως θα αξιολογήσει το δάσκαλο του παιδιού του!!
http://www.greekteachers.gr/?p=16208

Σχόλια