Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25.1.15

ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Ρ.Σ. Ι.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οἱ ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῆς 25.1.2015 εἶναι πολὺ κοντά.
Ὅλοι, ὅσοι πονᾶμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα περιμένουμε τὰ ἀποτελέσματα :
θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλό μας ;

Πολὺ πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογές, ἀλλὰ καὶ τώρα, τὶς παραμονές, τονίζουμε, αὐτὸ ποὺ κάθε σώφρων, ὑγιῶς σκεπτόμενος ἄνθρωπος, διακηρύσσει, δηλαδὴ ὅτι θὰ σωθοῦμε, ἄν ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, πρῶτα ὁ καθένας χωριστὰ καὶ μετὰ ὅλο τὸ Ἔθνος μας.
Κοιτάζοντας τὶς ὑποχρεώσεις μας ἀνάμεσα στὶς δεκαετίες ποὺ περάσαμε, ἡ μὴ ἐκπλήρωση τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ τοῦ Κολοκοτρώνη ἐμφανίζεται μπροστά μας σὰν μία πολὺ μεγάλη ἀνακολουθία πρὸς τὸν ἑαυτό μας καὶ στὸ Ἔθνος μας.
Πολλοὶ τὸ ὑποστηρίζουν αὐτό. Στὸ περιοδικό μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ (www.fotgrammi.gr) ὑπάρχουν πολλὰ στοχεῖα.
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ1
Τὸ Σωματεῖο μας καὶ τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, διακηρύσσουν :
…Α. Ἡ Ἐθνικὴ ὑποχρέωσις ἀπορρέει ἀπὸ τὸ ὁμόφωνο Η΄ Ψήφισμα τῆς εἰς τὸ Ἄργος Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως (31.7.1829), ποὺ ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης – «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας, καὶ ἀπὸ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα (ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838). Γιὰ τὴν πραγματοποίηση αὐτὴ ἔγιναν πολλὲς προσπάθειες ἀπὸ διάφορους, οἱ ὁποῖοι δὲν τὸ ἐπίστεψαν καὶ δὲν τὸ πραγματοποίησαν. Τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ δὲν εἶναι συνεχιστὴς κανενός.
Β. Μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013, ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθοῦν ἀνυπερθέτως τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν 200η ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Γ. Τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» (Ι.Π.Η.&Π.Α.) καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἔταξαν τὴν ὕπαρξή τους πρωτοπόρο γιὰ τὴν ἀναζωπύρωση καὶ ἐκπλήρωση τῆς ἐθνικῆς μας ὑποχρεώσεως, τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίηση τοῦ μεγαλοπρεποῦς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Π.Π.Τ.Ε), μιᾶς νέας Ἁγίας Σοφίας, καὶ τὴν δημιουργία πέριξ αὐτοῦ ἑνὸς πρότυπου γιὰ τὴν ὑφήλιο Ἄλσους – πνεύμονα πράσινου γιὰ τὴν δεινοπαθοῦσα Ἀττική (ποὺ δὲν θὰ λάβῃ τὸ ὄνομα τῶν δωρητῶν, ὡς εἴθισται, ὅπως καὶ ὅλο τὸ μεγαλεπήβολο ἔργο) ἀλλὰ θὰ ὀνομασθῆ «Ἐπίγειος Ἐδέμ».
Τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» δηλώνουν κατηγορηματικὰ ὅτι ἀπαλάσσουν τοὺς καθ’ὕλην ὑπόχρεους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία καὶ ἀναλαμβάνουν ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ἔργο τοῦ Π.Π.Τ.Ε., καθὼς καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ καὶ τὴν συντήρηση τῶν κτιρίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου, χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνση τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς ἐκκλησίας.
Ἐπὶ πλέον ἀναλαμβάνουν, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. νὰ διατίθεται συμβατικὰ στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό, γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν ἢ γιὰ ἀναστήλωση ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα, μὲ αὐστηρὴ χρηστὴ διοίκηση τοῦ Προσκυνήματος καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, θὰ κτίζωνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ποὺ δὲν θὰ λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν δωρητῶν, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».
Δ. Ἀναζητοῦμε γιὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργο, διὰ παραχωρήσεως, μία περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι, καὶ ὡς καταλληλότερος χῶρος προκρίνεται τὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ…
Πρόκειται ὄντως γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητας.
Δὲν ζητοῦμε τίποτε ἄλλο, παρὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ εὐλογῆ καὶ τὴν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα.
Ἀπευθυνθήκαμε καὶ ἀπεθυνόμαστε σὲ κάθε ἁρμόδιο.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΑΜΑΡΑ
(παρόμοιες ἐστάλησαν σὲ ὅλους τοὺς ἀρχηγοὺς κομμάτων)

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ – ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 210-3254321-2, fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr website: www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA

Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Ἀξιότιμον Κύριον ΣΑΜΑΡΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Μέγαρον Μαξίμου, Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ
10674 ΑΘΗΝΑ
210-3385585 / ΦΑΞ 210-6715799, Φ 8017357
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 16/12.1.2015 Γ.Ι.
Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,
1. Περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη (καὶ ὄχι τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου) θὰ σᾶς εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.
2. Κατόπιν τοῦ ὁμόφωνου Η΄ Ψηφίσματος τῆς εἰς τὸ Ἄργος Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως (31.7.1829), ποὺ ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἰ. Καποδίστριας, καὶ τῶν Βασ. Διαταγμ. (ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838), ἡ πραγματοποίηση τοῦ Τάματος εἶναι ρητὴ ὑποχρέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Στὰ 185 χρόνια, ποὺ πέρασαν, πολλὲς προσπάθειες ἔγιναν (π.χ. τὸ 1843 ἐπὶ Ὄθωνος, τὸ 1891 ἀπὸ τὸν Ἀλ. Ζαΐμη, τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Ἐλ. Βεζινέλο, μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν 7ετία τῶν συνταγματαρχῶν). Δὲν εἴμαστε συνεχιστὲς κανενὸς ἀπὸ τοὺς προηγούμενους, ποὺ δὲν τὸ πίστεψαν καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν τὸ κατόρθωσαν. Μάλιστα πρωτοστατοῦμε νὰ διατάξῃ ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνακρίσεις (φάκελλος 5287/7.10.2014 στὴν Εἰσαγγελία Ἀθηνῶν) τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα ποὺ συγκεντρώθηκαν ἐπὶ 7 ετίας.
3.Ἐτάξαμε ὡς σκοπὸ αὐτὴ τὴ πραγματοποίηση, ἀναλαμβάνοντας ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ἔργο, χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνσι τοῦ προϋπολογισμοῦ κράτους καὶ ἐκκλησίας. Ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ ἔργου θὰ διατίθεται συμβατικὰ στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμὸ γιὰ κοινωφελεῖς σκοπούς.
Ἤδη ἡ ἀπὸ 8.6.2012 ἀπόφαση τῆς Δ. Ἱ. Συνόδου ὁρίζει τὰ ἐγκαίνια γιὰ τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν 200η ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
4. Ζητοῦμε, διὰ παραχωρήσεως, μία περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέση, καὶ ὡς καταλληλότερος χῶρος προκρίνεται τὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.
5. Μία ἐνημερωτικὴ περίληψη σᾶς ἐπισυνάπτουμε στὸ πρὸς ὑπογραφὴ ὑπὸ βουλευτῶν συνημμένο κείμενο. Ἐφ᾿ ὅσον πιστεύετε στὴν ἀναγκαιότητα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, μπορεῖτε νὰ συστήσετε στοὺς ὑποψηφίους Βουλευτές σας νὰ συνυπογράψουν τὸ παρὸν μὲ ὅποιες τυχὸν τροποποιήσεις – συμπληρώσεις ἕκαστος – ἑκάστη ἐπιθυμεῖ, ὥστε νὰ λειτουργήσῃ καὶ συμβουλευτικὰ πρὸς ἡμᾶς.
Παρακαλοῦμε γιὰ τὴν σχετικὴ ἐνημέρωσί μας ἐκ μέρους σας.
Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
Μετ᾿ εξαιρέτου τιμῆς
Ὁ Πρόεδρος
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
Μία ἀπὸ τὶς ὑγιεῖς φωνὲς τῶν Μ.Μ.Ε., ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς Παύλειος Λόγος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας θὰ μεταδώσῃ πολὺ ἐνημερωτικὴ συνέντευξη γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, τὴν Πέμπτη 15.1.2015 καὶ ὥρα 18.30 – 19.30 στὴν ἐκπομπὴ «ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ».
Ὅσοι θέλουν νὰ ἐνημερωθοῦν ὑπεύθυνα, μποροῦν νὰ τὸ παρακολουθήσουν στὴν ἱστοσελίδα:

1) www.imverias.gr καὶ στὴ συνέχεια ,,ραδιόφωνο,, ἤ ἀπ’ εὐθείας (http://www.imverias.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=26)

2) www.e-radio.gr στὴ συνέχεια στὴν κατηγορία ,,ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ,, καὶ στὴ
συνέχεια στὸ ,,ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ,, ἤ ἀπ’ εὐθείας στὸ

http://www.e-radio.gr/Pavlios-Logos-IM-Verias-902-Veria-i1757/live
3) Γιὰ ὅσους εἶναι στὴν ἐμβέλεια τῶν ἐρτζιανῶν τῆς περιοχῆς μποροῦν νὰ τὸ ἀκούσουν στὸ 902 FM.

hellasforce.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.