Χριστούγεννα σε χρόνους που ογκούται ο πλούτος ολίγων...


Χριστούγεννα ....σε χρόνους που ογκούται ο πλούτος ολίγων..
χωρίς όμως να μπορεί ή να ενδιαφέρεται να κατανικήσει την εξαπλούμενη πενία και να ανακουφίσει όσους υπομένουν έναν διαρκή χειμώνα·
σε χρόνους που μυριάδες αναγκεμένοι άνθρωποι παίρνουν τον αβάσταχτο  δρόμο της προσφυγιάς προς τη δική τους Αίγυπτο, σφόδρα άξενη...

Γ.Δη

Σχόλια