Η ''Βουλή'' της ασυλίας, παραγραφής, ατιμωρησίας, θα εξοπλιστεί με νέο εκτυπωτικό μηχάνημα 1.7 εκατ. ευρώ. Θα είναι από χρυσάφι...

Η ''Βουλή'' της ασυλίας, παραγραφής, ατιμωρησίας, θα εξοπλιστεί με νέο εκτυπωτικό μηχάνημα, η αξία του οποίου είναι 1.700.000 ευρώ. Πιθανά το μηχάνημα να είναι φιαγμένο από...χρυσάφι...

Μοιάζει απίστευτο όμως είναι αληθινό και προκύπτει από μια απλή ανάγνωση του προϋπολογισμού της Βουλής. Σε αυτόν λοιπόν περιλαμβάνεται η αγορά ενός εκτυπωτικού μηχανήματος αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ (!!!) και στόχος είναι να αντικαταστήσει ένα το οποίο έχει ζωή δέκα χρόνων. Το ερώτημα είναι σαφές; Τι θα εκτυπώνει και τι δυνατότητες έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα ώστε να δικαιολογείται ένα τέτοιο υπέρογκο ποσό; Όταν μάλιστα το ζητούμενο των εκτυπώσεων στη Βουλή δεν είναι άλλο από τα όσα λένε οι βουλευτές στις κάθε λογής συνεδριάσεις!

Σχόλια