Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Μαύρη προπαγάνδα της Κομισιόν !!

cf88ceb5cebcceb1cf84ceb1Το ΕΔΔΑ λέει, έχει αποφανθεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, δεν παραβιάζουν τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου!!

Γράφει η Χριστίνα Σαλεμή 
Σε γραπτή απάντηση προς ευρωβουλευτές του GUE/NGL, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά στόματος Katainen, είπε αναφορικά με τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ότι “Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
έχει αποφανθεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, δεν παραβιάζουν τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.”
ΜΟΝΟ ΠΟΥ:
1) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΔΑ!
Το συγκεκριμένο δικαστήριο, και μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους που επικαλέστηκαν οι συγκεκριμένοι ενάγοντες, απλά απέρριψε ως αβάσιμες δυο προσφυγές που αφορούσαν την μύωση απολαβών κατ’εφαρμογή των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 ! Δείτε την σχετική Απόφαση ΕΔΑΔ (υπόθεση ΚΟΥΦΑΚΗ και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας)
2) Η απόφαση του ΕΔΑΔ αφορούσε προσφυγές του 2012 (αριθ. 57665/12 και 57657/12) και εκδόθηκε τον Μάιο του 2013, ενώ η ερώτηση αφορούσε ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ έκθεση εμπειρογνώμονα των ΗΕ για την προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΑΛΛΑ ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. (Η έκθεση μιλάει μεταξύ άλλων για τις συνέπειες της αύξησης της ανεργίας, για την επιδρομή κατά των 15.000 Ελλήνων ομολογιούχων, οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στην πρωτοβουλία του PSI, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με αποτέλεσμα να απολέσουν πλέον του 70% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων τους κλπ)
Η ΕΚΘΕΣΗ (7 March 2014)
- περίληψη 
- Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of human rights, particularly economic, social and cultural rights – Mission to Greece (A/HRC/25/50/Add.1) 
- Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Cephas Lumina * .
3) Η προαναφερόμενη έκθεση δεν επισήμανε καν ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ “ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ”, αλλά μόνο μερικές παραβιάσεις που ο πραγματογνώμονας είχε την δυνατότητα να διαπιστώσει από διάφορες πήγες σε συνδυασμό και με την επίσκεψη του στην Ελλάδα μεταξύ 22 – 27 Απριλίου 2013. Στην έκθεση δεν περιλαμβάνεται λχ η παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης και ορθής απονομής της δικαιοσύνης λόγω αύξησης των τιμών και όχι μόνο, ούτε την παραβίαση άλλων δικαιωμάτων λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής του “χαρατσιού” που έκανε θραύσεις εκείνη την εποχή ή λόγω  υπερφορολόγησης, αλλά ούτε στην  ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΥΠΕΡΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ της συγκεκριμένης περιόδου. 
4) Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι αρκετά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση από το 2010 και έπειτα παραβιάζουν το σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Ενδεικτικά :
Απόφαση ΣΤΕ 1972/2012 για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών – αντισυνταγματική η διακοπή του ρεύματος,
Απόφαση 293/2014 ΑΠ για το ΕΕΤΗΔΕ (ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ)
Περίληψη: Κρίθηκε κατά πλειοψηφία, ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 53 του ν. 4021/11 τέλος και οι ρυθμίσεις προσδιορισμού αυτού με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου 1211/2011 υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
- Ολομέλεια ΣτΕ: 2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014 – Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις αποδοχές και συντάξεις στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας -Ιούνιος 2014
- ΜονΕφΙωαν 108/2014 : ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΔΑ, ΝΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ  ΘΑ ΕΡΘΩ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΝΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΟΝΑΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΑ  ΑΔΙΚΑ!  

ΣΧΕΤΙΚΑ
1) Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 17 Σεπτεμβρίου 2014 E-005633/2014 Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι, κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Όσον αφορά, ωστόσο, τα προγραμματικά έγγραφα, δεν πρόκειται για ενωσιακό δίκαιο, αλλά για μέσα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της: υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να γίνει επίκληση του Χάρτη, ενώ στην Ελλάδα εναπόκειται να εξασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, δεν παραβιάζουν τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της δύσκολης κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα και το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος(1). Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκε εναργώς υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας προσαρμογής, μέσω της προστασίας των ομάδων χαμηλών εισοδημάτων. Το πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης, ενώ περιλαμβάνει πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των παροχών ανεργίας για τους μακροχρόνια άνεργους, καθώς και την πρόσβαση των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, δρομολογείται πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σε πιλοτική βάση. Το εν λόγω πρόγραμμα θα αρχίσει το 2015 και θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά την ανεργία, έχουν ήδη θεσπιστεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για την πρόσληψη νέων και μακροχρόνια άνεργων.
Η ΕΡΩΤΗΣΗ :
3 Ιουλίου 2014 E-005633-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL)
Θέμα: Έκθεση εμπειρογνώμονα των ΗΕ για την προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα ως απόρροια της εφαρμογής μέτρων λιτότητας
Πρόσφατη έκθεση του ειδικού εισηγητή των ΗΕ Cephas Lumina (Report on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1) διαπιστώνει ότι τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής υποβαθμίζουν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις των ΗΕ, αλλά και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Η Έκθεση συστήνει στους δανειστές (άρα και την ΕΕ), μεταξύ άλλων: α) να μην παρέχουν βοήθεια υπό όρους άσκησης παρεμβατικών και ταπεινωτικών πολιτικών που υπονομεύουν την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· β) να συμπεριλάβουν τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας ως μετρήσιμους στόχους στο πρόγραμμα προσαρμογής· γ) να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις.
Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται η Επιτροπή: 1. Πώς σχολιάζει τις θέσεις της Έκθεσης ως προς την παραβίαση δικαιωμάτων και από όργανα της ΕΕ και τις ανωτέρω συστάσεις που απευθύνονται και σε αυτήν; 2. Τι προτίθεται να πράξει για να παύσει η παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;
2) ΑΕΔ 1/2010 : Αντισυνταγματική η προσωποκράτηση για χρέη στο Δημόσιο
3) Ο νέος τιμοκατάλογος τής Δικαιοσύνης (Ν. 4055/2012)
4) Συμβούλιο της Ευρώπης: «Παράνομες οι μειώσεις μισθών στην Ελλάδα»!
5) ΣτΕ 3354/2013 (Ολομ.) Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας υπαλλήλων
6) BBC documentary on the effects of austerity on the public health in Greece (Ελληνικοί Υπότιτλοι)
7) Επιστολή του Θεοδώρου Δάλμαρη προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -ΘΕΜΑ: Καταγγελία, κατά της Ε.Ε. και της Γερμανίας και κατά παντός υπευθύνου για εγκλήματα κατά της Ελλάδος και της Ανθρωπότητος.
8) Austerity is illegal: Troika acts against EU law and human rights  The EU’s austerity policy is unlawful, according to Professor Andreas Fischer-Lescano, a professor at the Centre for European Law and Politics (ZERP), University of Bremen, who drew up a paper for the Austrian Trade Union Federation (ÖGB), the Austrian Federal Chamber of Labour, the European Trade Union Confederation (ETUC) and the European Trade Union Institute (ETUI). The report was adopted on 28 November in Vienna and presented at a conference of lawyers from across Europe.
9) Του χρόνου η απόφαση του ΑΠ για τις καθαρίστριες  ( σημερινό δημοσίευμα) 

justiceforgreece

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.