Το ‘succes story‘ συνεχίζεται…το ΑΕΠ κατρακυλάει συνεχώς… Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ της Ελλάδας συρρικνώθηκε κατά 1,1% το πρώτο τρίμηνο του 2014, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2013.
Το τελευταίο τρίμηνο του 2013, το ΑΕΠ είχε υποχωρήσει κατά 2,3%, σε ετήσια βάση.

Στο σύνολο της ευρωζώνης, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ενώ στην Ε.Ε. παρουσίασε άνοδο κατά 1,4%.
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, το ΑΕΠ στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,2% και στην Ε.Ε. κατά 0,3% την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην εαρινή της έκθεση, επιβεβαιώνει την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και προβλέπει για το 2014 αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% (κατά μέσο όρο) στην Ε.Ε. και κατά 1,2% στην ευρωζώνη. Για το 2015, προβλέπει περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% και 1,7%.

http://wp.me/p4sop1-e7f