Απόφαση υπ΄αριθμ. 2192/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ
Με την ως άνω αναφερθείσα υπ’ αριθμ 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η συμπροσβαλλόμενη υπ΄αριθμ. οικ. 2 /83408/0022/ 14.11.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3017/14.11.2012) που αφορά στην αναδρομική από 1/8/2012 έως την συνεχιζόμενη εφαρμογή του νόμου 4093/12, μείωση των συντάξεων των αποστράτων (συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές που είχαν εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες).
Η απόφαση
αυτή επιλύει οριστικά το νομικό ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των από 1-8-2012 και εντεύθεν περικοπών στις συντάξεις των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και πρακτικά σημαίνει ότι το Δημόσιο υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενο της ειρημένης απόφασης και να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά… Περαιτέρω, οφείλει το Δημόσιο να επαναφέρει τις συντάξεις των στρατιωτικών στο ύψος που είχαν πριν από την 1-8-2012.
Εφόσον αυτό γίνει άμεσα, ουδεμία δικαστική ενέργεια ή αντίδραση απαιτείται . Στην περίπτωση όμως που ο χρόνος παρέρχεται απράκτως εκτιμάται πως είναι απαραίτητη για τα εν αποστρατεία Στελέχη, η προσφυγή στη δικαιοσύνη με συμβουλή δικηγόρου, ένεκα κινδύνου έναρξης παραγραφής της αξίωσης (συμπλήρωση διετίας).

Ε.Α.Α.Σ. 


Ολόκληρη η απόφαση: