Η βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη με ερώτησή της στον αρμόδιο Υπουργό Ζητά δημοσιοποίηση δαπανών Φορέων του Δημοσίου Συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τον έλεγχο και τη δημοσιοποίηση διαφημιστικών δαπανών δημόσιων φορέων ζητά από τον κ. Κεδίκογλου με ερώτησή της στη Βουλή η βουλευτής Μαγνησίας κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Η δημοσιοποίηση ζητείται για να ξεκαθαριστεί το τοπίο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Στην ερώτησή της αναφέρει: «Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να παρέχουν τακτικά στην αρμόδια γενική γραμματεία
οικονομικά στοιχεία σχετικά με την διαφήμισή τους -μεταξύ άλλων ΜΜΕ- και σε έντυπα (εφημερίδες ή περιοδικά). Όμως μια απλή σύγκριση για το 2013 των δηλωθέντων π.χ. από την Περιφέρεια Θεσσαλίας απολογιστικών στοιχείων με τις καταχωρήσεις που όντως έγιναν για λογαριασμό της, αποκαλύπτει πως διαφημιστικές δαπάνες του εν λόγω ΟΤΑ (όπως και πολλών άλλων νομικών προσώπων) γίνονται σε προεπιλεγμένα ΜΜΕ, χωρίς να δηλώνονται ή να ελέγχεται η νομιμότητα τους από τις υπηρεσίες σας.
Παίρνοντας ως παράδειγμα ένα μόνο έντυπο (την εβδομαδιαία εφημερίδα «Παραπολιτικά») και ενδεικτικά μόνο ένα φύλλο αυτού, ο αναγνώστης συναντά πλήθος κρατικών διαφημίσεων, τόσο από υπουργεία όσο και από νομικά πρόσωπα. Από αυτά, πάλι τελείως ενδεικτικά, αναφέρω τα ΝΠΙΔ ΚΕΕΛΠΝΟ, ΝΕΡΙΤ και ΟΚΑΑ που ενώ πλήρωσαν για διαφημίσεις, οι οποίες καταχωρήθηκαν σε πρόσφατο φύλλο των «Παραπολιτικών», παρά ταύτα δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο για τις εν λόγω αναθέσεις (κόστος, τρόπο ανάθεσης δημοσιεύσεων, λόγο για τον οποίο δεν έκαναν κανονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου του διαφημιστικού έργου κτλ).
Μια άλλη κατηγορία νομικών προσώπων εν αταξία είναι ΝΠΔΔ όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας που κατά σύμπτωση ανέθεσε πάλι στα «Παραπολιτικά» την διαφήμιση της το 2013 χωρίς διαγωνισμό αλλά «με διαπραγμάτευση» όπως αναφέρει στην σχετική του απόφαση ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός.

Το πρόβλημα, όπως φαίνεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις Αγοραστού που δημοσιεύθηκαν στη «Διαύγεια», είναι πως αφενός η Περιφέρεια διαπραγματεύθηκε μόνο με την εφημερίδα «Παραπολιτικά», αφετέρου δεν δήλωσε την εν λόγω διαφημιστική δαπάνη στον απολογισμό της που σας υπέβαλε για το 2013.
Επειδή τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται είναι πολλά και σοβαρά, ερωτάσθε:
  1. Θα ελέγξετε την ακρίβεια του απολογισμού διαφημιστικών ενεργειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2013;
  2. Οφείλουν να δηλώνουν τα ΝΠΙΔ ΚΕΕΛΠΝΟ, ΝΕΡΙΤ και ΟΚΑΑ τις διαφημιστικές τους δαπάνες στις υπηρεσίες σας; Αν ναι, τι θα πράξετε για να εφαρμοστεί η νομιμότητα;
  3. Θα ελέγξετε αν από τις διαφημίσεις που πραγματικά ανέθεσε το 2013 η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε διάφορα ΜΜΕ, το 30% όντως αφορούσε περιφερειακά – τοπικά έντυπα ή κανάλια όπως απαιτεί κατ’ ελάχιστο ο νόμος;
  4. Για ποιο λόγο η διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας δεν κατέθεσε στην υπηρεσία σας απολογισμό διαφημιστικών ενεργειών της για κανένα από τα έτη 2011, 2012 ή 2013; Θα της ζητήσετε να το πράξει έστω καθυστερημένα;


Σχόλια