Πρόταση για τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας

Θεόδωρος Κουτρούκης*
Στην προσπάθεια να αναδείξουμε τα θέματα των γυναικών προτείνουμε τη δημιουργία στο δήμο μας ενός Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας. Το Κέντρο θα δέχεται γυναίκες που υφίστανται σωματική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία, οικονομική βία, έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού, έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking, ή έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.
Οι υπηρεσίες θα αξιοποιούν τους ψυχολόγους του Δήμου ή
εξειδικευμένους ad hoc εξωτερικούς συνεργάτες και θα είναι εξατομικευμένες, θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, και θα διέπονται από τους κανόνες του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και θα περιλαμβάνουν:
  • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα ισότητας των Φύλων.
  • Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη των γυναικών θυμάτων με την οπτική του φύλου).
  • Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κ.λπ.
  • Παροχή, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες-θύματα βίας.
Με παρόμοιες πρωτοβουλίες ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα ανέβει μια στάθμη στις υπηρεσίες κοινωνικής πολίτικής και θα παρέχει καλές υπηρεσίες στους δημότες του γένους θηλυκού που τις χρειάζονται.
*Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ωραιοκάστρου

Σχόλια