Ακόμα μια… επιτυχία του Άδωνι – Παραμένει το «πεντάευρο» για ασθενείς στα Κέντρα ΥγείαςΠαρά τις εξαγγελίες για το αντίθετο, δεν καταργείται τελικά το «πεντάευρο» για τους ασθενείς στα Κέντρα Υγείας. Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία (!!!) του Άδωνι Γεωργιάδη, του «καλού παιδιού» της Τρόικα και της Κυβέρνησης.
Τι ακριβώς συμβαίνει; Με το «εισιτήριο» των πέντε ευρώ θα επιβαρύνονται λοιπόν οι ασθενείς οι οποίοι θα απευθύνονται στα Κέντρα Υγείας της χώρας,
παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μονάδες ενοποιούνται με το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), φέροντας και σχετική ταμπέλα.
Και το εξέταστρο δεν καταργείται σε πρώτη φάση όπως συνέβη με τα πρώην πολυϊατρεία του ΙΚΑ.
Σε διευκρινιστική εγκύκλιο ο υφυπουργός Υγείας, Αντώνης Μπέζας, σημειώνει ότι «μέχρι ολοκληρώσεως της λειτουργικής ενοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εξακολουθεί να καταβάλλεται εξέταστρο όπως αυτό ισχύει σήμερα με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν και θα κωδικοποιηθούν με νεώτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση».
Σε ό,τι αφορά την λειτουργία στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται, ότι ακολουθώντας το πρότυπο του ΠΕΔΥ, σε κάθε Κέντρο Υγείας ορίζεται τουλάχιστον ένας Ελεγκτής Ιατρός καθώς και ένας Ιατρός Υποδοχής ο οποίος θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα, μη προγραμματισμένα περιστατικά.
Αναμένουμε την τελική απόφαση… 

hellasforce.com