ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:Γιατί αποχώρησε η SIEMENS η «μητέρα» της ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ - ΜΙΖΑΣ και ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ απο το NYSE...

Σχόλια