Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
            Γνωρίζει ασφαλώς ο Υπουργός Υγείας κ. Αδ. Γεωργιάδης και εάν δεν το γνωρίζει όφειλε να γνωρίζει, πως οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και γι’ αυτό προστατεύονται ευθέως από την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζει:
«Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος», ενώ το Σ.τ.Ε. έχει αποφανθεί ότι:

           
«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».
Όμως, παρά την παραπάνω προστασία των πολυτέκνων οικογενειών, ο κ. Υπουργός θεωρεί φαίνεται πως οι  πολύτεκνες οικογένειες της χώρας μας, μεγάλος αριθμός των οποίων, με τη σημερινή δυσχερή οικονομική συγκυρία, αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης, ανήκουν στους έχοντες και κατέχοντες και γι’ αυτό δεν έλαβε καμία απολύτως μέριμνα για την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση της καταβολής του ποσού των 25 ευρώ για νοσήλεια στα Δημόσια Νοσοκομεία ή για το 1 ευρώ ανά εκτελούμενη συνταγή στα Φαρμακεία.
Αγνοεί επίσης ο κ. Υπουργός και το άρθρο 4 του ισχύοντος ν. 1910/44 η οποία αναφέρει:
"Εἰς τὰ Νοσοκομεῖα καὶ τὰ Θεραπευτήρια τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων, τοῦ Δημοσίου ἢ Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων Νομικῶν Προσώπων, εἰσάγονται κατὰ προτίμησιν καὶ νοσηλεύονται δωρεὰν πολύτεκνοι,..";
             Προστασία λοιπόν των πολυτέκνων οικογενειών από τον Υπουργό Υγείας ή εμπαιγμός;

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

Σχόλια