ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ

  Με την ΚΥΑ «Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια (ΦΕΚ 5/3.1.2014)», ορίζονται οι προϋποθέσεις εκπτώσεως κατά 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα σε περιόδους που κηρύσσεται η εφαρμογή μέτρων βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (αιθαλομίχλης).
Η Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται για όλους τους οικιακούς καταναλωτές
με τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2000 kWh, χωρίς καμία πρόβλεψη προσαυξήσεως με βάση το πλήθος των προστατευόμενων μελών της οικογένειας. Δηλαδή, το όριο των 2000KWH είναι ίδιο για τον άγαμο και τον έγγαμο, με όσα παιδιά και αν αυτός έχει!!!  
  Τις ίδιες ανάγκες θερμάνσεως έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες με έναν άγαμο; Μια οικογένεια με 4, 7, 10 παιδιά... είναι δυνατό σήμερα να έχει κατανάλωση κάτω των 2000KWH/τετράμηνο;;; Εκτός εάν, σύμφωνα με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας, θα πρέπει οι πολύτεκνες οικογένειες να ζουν σε ένα μόνο δωμάτιο, για να εμπίπτουν στα όρια της Υπουργικής Αποφάσεως!
  Κοινός νους επιβάλλει να αλλάξει η Υπουργική Απόφαση και να προβλέπει κλιμάκωση του ορίου της τετραμηνιαίας καταναλώσεως με βάση τον αριθμό των μελών που έχει η κάθε οικογένεια ή να πάρουν πίσω την αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, που είναι και η αιτία αυτής της τραγικής κατάστασης με την αιθαλομίχλη. Μήπως αγνοεί άραγε η Κυβέρνηση ότι υπάρχουν – ακόμη – στον τόπο αυτό οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά;
Υπάρχει περίπτωση να περιμένουν οι πολύτεκνοι διορθωτικές ενέργειες;


Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

Σχόλια