Αυτά που έχουν υπογράψει στο μνημόνιο του 2012..μας τα παρουσιάζουν σαν λύση...

     ΕΛΛΑΔΑ 
    Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, Δεκέμβριος 2012
Δείτε τι αναφέρεται στην σελίδα 80... 
(πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα..)

    11. Αύξηση εσόδων κατά τουλάχιστον 1689 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 και επιπλέον 799 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω της αύξησης των τελών για αγωγές, μια αύξηση του φόρου στις δραστηριότητες των πλοιοκτητών, μείωση των επιστροφών ΦΠΑ στους αγρότες, μείωση της επιδότησης ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες εξίσωση του φόρου κατανάλωσης του ΥΦΑ και του πετρελαίου κίνησης αυξάνοντας τον φόρο στο ΥΦΑ, εξίσωση των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της αύξησης του ανώτατου ορίου για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά πριν το 1993 σε αυτό για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993, μια μεταρρύθμιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα, φορολόγηση κατά 30 τοις εκατό στο ακαθάριστο εισόδημα του ΟΠΑΠ από τυχερά παίγνια, εξίσωση της φορολόγησης των κερδών από τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ προς 10 τοις εκατό χωρίς εκπτώσεις, και την επαναεισαγωγή από το 2011 της εφάπαξ φορολόγησης για τις πισίνες, σκαφών αναψυχής και ειδών πολυτελείας από το 2014 και πέρα. 
    Υ.Γ
    Για να μη μας περνάνε για μακάκες σχετικά με την δήθεν απόσυρση του το μέτρου του εισιτηρίου των 25 ευρώ για νοσήλια στα δημόσια νοσοκομεία... λέγοντας μας πως ως ισοδύναμο μέτρο ορίστηκε η αύξηση στην τιμή των τσιγάρων και του καπνού κατά 5 λεπτά, ως «φόρος υπέρ του ΕΣΥ»... 'Ηδη στο μνημόνιο του Δεκ.2012 προβλεπόταν η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα...

Σχόλια