Θα είναι(;) η πρώτη "πράξη" ...."Διακήρυξης της Οικονομικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδος" ....από το 1927(;)

τραπεζα
ΜΙΑ "ΡΗΞΙΚΈΛΕΥΘΗ" ΚΑΙ "ΦΙΛΌΔΟΞΗ" ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ ....ΓΙΑ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΎΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΜΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ:

Να ιδρυθεί νέα τράπεζα με την επωνυμία Τ.Ε.Δ - "Τράπεζα της Ελληνικής Δημοκρατίας" (όχι ΑΕ) στην οποία θα μεταφερθούν -άμεσα, ως έχουν-όλες οι αρμοδιότητες -ελεγκτικές, εποπτείας, σχέσεων με ΕΚΤ, εκδοτικές, κλπ, μαζί με όλο το απαραίτητο για την λειτουργία της, αρχειακό, μηχανογραφικό και λοιπό υλικό, της νυν "Τράπεζας της Ελλάδος" ΑΕ.
Η υφιστάμενη θα παραμείνει -προς το παρόν- ως εμπορική τράπεζα εισηγμένη, διατηρώντας τα στοιχεία του ενεργητικού της και τις υποχρεώσεις της ....
με "στέγαση" σε "διακεκριμένο" χώρο(και το προσωπικό που απαιτείται) ....άλλα αποξενωμένη άμεσα, από όλες τις παραπάνω -και όσες άλλες πρέπει- αρμοδιότητες, τις οποίες θα ασκήσει η νέα Τράπεζα με νέα Διοίκηση (και το προσωπικό που θα μεταφερθεί) ....μετά από σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού και την απαραίτητη επικύρωσή της από την βουλή.
Καλείται όθεν, πολιτική παράταξη ή ομάδα ή σχηματισμός ....που θα φέρει σχετικό νομοσχέδιο στην βουλή
....για να προσφέρει Ελπίδα φωτός και ελάχιστη ανάταση της περηφάνιας και της αξιοπρέπειας της Χώρας και των πολιτών της!
Θα είναι(;) η πρώτη "πράξη" ...."Διακήρυξης της Οικονομικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδος" ....από το 1927(;)
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΊΝΑΙ: 8,93 % !!!!
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη των οργάνων της δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση. Βάσει του καταστατικού κανείς αντιπρόσωπος του Δημοσίου δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τα βιβλία της τράπεζας σε κανένα από τα καταστήματα της πλην του επιτρόπου του κράτους ο οποίος μπορεί να ζητήσει στοιχεία αλλά υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια.[3]

Τράπεζα της Ελλάδος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1927 επί Προεδρίας της Δημοκρατίας του Παύλου Κουντουριώτη και πρωθυπουργίας του Αλεξάνδρου Ζαϊμη με τον Νόμο 3423/7-12-1927/ΦΕΚ Α' 298 με βάση το άρθρο 4 του από 15/9/1927 πρωτοκόλλου της Γενεύης το οποίον υπεγράφη μεταξύ των κυβερνήσεων Γαλλίας, Μ. Βρετανίας και Ιταλίας αφ' ενός και της κυβέρνησης της Ελλάδος αφ' ετέρου για την έγκριση ενός δανείου 9.000.000 λιρών στερλινών και οι λειτουργίες της άρχισαν τον Μάιο του 1928. Βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, συμμετέχει στο σύστημα κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είχε το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο χαρτονομισμάτων στην Ελλάδα από το 1928 έως την εισαγωγή του ευρώ το 2002 και ήταν υπεύθυνη για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της χώρας. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και οι υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης, είναι οι αποκλειστικοί μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.[εκκρεμεί παραπομπή] Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε το 2004 το 1,8974% των μετοχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[εκκρεμεί παραπομπή]. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι κρατική, αλλά μια Ανώνυμη Εταιρεία. Έχει ειδικά προνόμια, ειδικές αρμοδιότητες αλλά και περιορισμούς,[1] όπως ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα και το ποσοστό του Ελληνικού κράτους στην μετοχική της σύνθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% όπως ορίζεται στο καταστατικό της [2]. Είναι διαφορετική από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είχε το εκδοτικό προνόμιο χαρτονομισμάτων στην Ελλάδα ως το 1928. Διοικητής της από το 2008 είναι ο Γιώργος Προβόπουλος. Ο Διοικητής της Τράπεζας επιλέγεται από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας και μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και η θητεία του, όπως και των Υποδιοικητών, είναι εξαετής. Διοικητής της τράπεζας υπήρξε και ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ελλάδος το Νοέμβριο του 2011. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη των οργάνων της δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση. Βάσει του καταστατικού κανείς αντιπρόσωπος του Δημοσίου δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τα βιβλία της τράπεζας σε κανένα από τα καταστήματα της πλην του επιτρόπου του κράτους ο οποίος μπορεί να ζητήσει στοιχεία αλλά υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια.[3] Το ανώτατο όργανο της Τραπέζης της Ελλάδος είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπου εκπροσωπείται το σύνολο των Μετόχων.

ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ 
olympia.gr

Σχόλια