Καλαμάτα...2013 Κεντρική Πλατεία..

Καλαμάτα...2013
Κεντρική Πλατεία..


Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια ζεστή "φάτνη" για αυτόν τον άστεγο συνάνθρωπό μας ...
που κοιμάται κάτω απ το δέντρο...;

Σχόλια