Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων

Σε ισχύ η 151/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Β΄
Αντιμετώπισης Καπνίσματος και
Αλκοολισμού
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Τμήμα Γ΄
Αριθ. Πρωτ.:
Αθήνα 5/9/2013
ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 82881
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10187
Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου,
Φ.Κουτσιαρή
Τηλέφωνο:2132161786-88
FAX: 2105233563
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα
σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων»
Σχετ.: 1. Ο Νόμος 3420/05 (ΦΕΚ 298,τ. α' / 6-12-2005) « Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού»
2. Ο Νόμος 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α /23.12.2008) για την προστασία ανηλίκων
από τον καπνό και το αλκοόλ
3. Ο Νόμος 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις»
4. Ο Νόμος 3919/2011(ΦΕΚ 32/τ. Α΄/ 2.3.2011) « Αρχή της επαγγελματικής
ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελμάτων».
5. Ο Νόμος 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
5. Η ΚΥΑ 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/ τ.Β'/25-08-2010) «Καθορισμός των οργάνων, της
διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των
προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους
του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010»
5. Η με αρ. Φ. 900/13/158602, Σ. 797/ 5-9-12 εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, Γενική Δ/νση Οικονομικού, Σχεδιασμού & Υποστήριξης (ΑΔΑ : Β4Θ46-ΨΚ8)
6. Η με αρ. πρωτ. 151/2013/ 26-3-2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, τμήμα Δ΄, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας
Σε εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (για τον
έλεγχο του καπνού), την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον Νόμο 3420, (Φ.Ε.Κ.
298/τ.α.΄/6-12/2005)(σχετ. 1) και συγκεκριμένα του άρθρου 8 και του άρθρου 16
1 ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΘ-Π4Ταυτής(σχετ. 1), εκδόθηκε ο Νόμος 3730/23.12.2008, για την προστασία των
ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά (σχετ. 2).
Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, απαγορεύεται η διαφήμιση και πώληση
προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων
των βαθμίδων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των
Υπηρεσιών τους και σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών
τεχνητής νοημοσύνης.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων
καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων
αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν
αποκλειστικά προϊόντα καπνού.
Με αφορμή εγκύκλιο (σχετ. 5) η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας και αφορά στην εφαρμογή του Ν.3919/2011 σύμφωνα με τον οποίο
αίρονται οι περιορισμοί που αφορούν στην λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών
προϊόντων, τέθηκε ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για το
αν οι περιορισμοί που τίθενται στις διατάξεις του Ν. 3730/2008 για τα σημεία
πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων εξακολουθούν ισχύουν.
Σε συνέχεια του ανωτέρου ερωτήματος μας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
τμήμα Δ΄, εξέδωσε γνωμοδότηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό
Υγείας και η οποία σας επισυνάπτεται, κατά την οποία αποφαίνεται ότι οι
περιορισμοί του νόμου 3730/ 2008 στα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών
προϊόντων δεν έχουν καταργηθεί από τις διατάξεις του νόμου 3919/2011.
Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις του νόμου 4093/ 2012 όπου επιτρέπεται η
πώληση προϊόντων καπνού στις υπεραγορές τροφίμων σε κλειστές προθήκες
εντός του καταστήματος μετά τα ταμεία.
Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την πιστή εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος, με στόχο την προστασία
της Δημόσιας Υγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.