Η κοινωνική προστασία ως υποχρέωση του κράτους, θα έχει ως πυλώνα της την ιδιωτική πρωτοβουλία ;;!!

Το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θέλει να αναδείξει σε ... Πυλώνα του Ελληνικού συστήματος Κοινωνικής Προστασίας, το υπουργείο Εργασίας (και κατ' επέκταση η κυβέρνηση) ;; !!
Αν δηλαδή καταλαβαίνω καλά, η κοινωνική προστασία ως υποχρέωση του κράτους, θα έχει ως ... πυλώνα της την ... ιδιωτική πρωτοβουλία ;;!!

Προκύρηξε μάλιστα και σχετικό διαγωνισμό για τη σύνταξη Μελέτης Πλαίσιο ...

Το σχετικό ΦΕΚ είναι.. 3123 Αρ. Φύλλου 395, 28 Ιουνίου 2013
 
Γιώργος Τσακίρης

Σχόλια