Το σχέδιο ξεπουλήματος του ΕΟΠΥΥ στους Γερμανούς...

Την ουσιαστική κατάργηση των υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, μέσω της ενσωμάτωσης στο ΕΣΥ, την μετατροπή του σε φορέα είσπραξης εισφορών και αγοράς υπηρεσιών από ιδιώτες την αλλαγή του κανονισμού παροχών με νέες περικοπές και τη διαμόρφωση διαφορετικών πακέτων παροχών με την καταβολή πρόσθετων εισφορών σχεδιάζουν από κοινού η συγκυβέρνηση μαζί με την Task Force που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με κείμενο (no paper) που έχει συντάξει η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (Task Force) μέσα στον Ιούνη

προωθείται η εκπόνηση του τελικού σχεδίου δράσης και την παροχή τεχνικής βοήθειας στον ΕΟΠΥΥ με βασικούς εταίρους το Γερμανικό Υπουργείο Υγείας και τον Θυγατρική εταιρία που συνδέεται με κολοσσιαίο ασφαλιστικό φορέα της Γερμανίας.

Η εμπλοκή των Γερμανών βεβαίως στην παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα της υγείας έχει επισημανθεί από αρκετά μέσα ενημέρωσης, λόγω και του σφοδρού ενδιαφέροντος που δείχνει η Γερμανική Κυβέρνηση για να διασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα των γερμανικών φαρμακευτικών εταιριών και όχι μόνο.

Τα πιο σημαντικά όμως σημεία του κειμένου της TASK FORCE είναι εκείνα που σχετίζονται με τον μελλοντικό ρόλο του ίδιου του ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα από μια πρώτη ανάγνωση του σχετικού κειμένου προκύπτουν οι κατευθύνσεις που έχουν φαίνεται συμφωνηθεί με την Ελληνική κυβέρνηση και είναι:
1. Η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ από οργανισμό είσπραξης εισφορών και ταυτόχρονα παραγωγού και αγοραστή υπηρεσιών υγείας σε φορέα αποκλειστικά είσπραξης εισφορών και αγοραστή υπηρεσιών.
2. Την ενίσχυση του ρόλου του ΕΟΠΥΥ στον τομέα της είσπραξης των εισφορών που προδιαγράφει πιθανόν την αποσύνδεσή του από τους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Την ενοποίηση των παροχών για όλους τους ασφαλισμένους και την αλλαγή του κανονισμού παροχών προκειμένου να διασφαλιστεί η μείωση των «δαπανών» του ΕΟΠΥΥ
4. Η διαμόρφωση ενός ελάχιστου πακέτου παροχών και η διαμόρφωση «ενισχυμένων» πακέτων μέσω της καταβολής πρόσθετων εισφορών.
Από το σχετικό έγγραφο έχει σημασία να επισημανθούν μερικά σημεία που ανοίγουν και νέα ζητήματα σε σχέση με τις παροχές του ΕΟΠΥΥ.
Α. Η επισήμανση ότι απαιτείται ακριβής καταγραφή των έμμεσα ασφαλισμένων των οποίων τις παροχές θεωρεί ως προνοιακές. Το γεγονός αυτό πιθανόν να αποτελέσει όχημα νέων περικοπών και πρόσθετων εισφορών για όσους καλύπτουν έμμεσα ασφαλισμένους.
Β. Την σύνδεση της «αναδιοργάνωσης» του ΕΟΠΥΥ με την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Είναι προφανές ότι η αναφορά αυτή συνδέεται άμεσα με την εκχώρηση υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ σε μεγάλους ομίλους της υγείας και την οικονομική τους «ανάκαμψη» σε συνθήκες κρίσης.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το σχέδιο αυτό που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ειδικότερα τον ΕΟΠΥΥ είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος οι έχει 7 άξονες (πρωτοβάθμια φροντίδα, Ανθρώπινο δυναμικό, Νοσοκομεία, ΚΕΝ, Φάρμακο, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Τουρισμός υγείας) και για τους οποίους έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες επιτροπές. 

Είναι λοιπόν προφανές τι συζητούσε, ανάμεσα στα άλλα, πριν λίγες μέρες ο επικεφαλής της TASK FORCE Χορστ Ράιχενμπαχ με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπ Υγείας.
Οι ανατροπές λοιπόν στο χώρο της Υγείας είναι προ των πυλών και θα αγκαλιάσουν όχι μόνο τον ΕΟΠΥΥ αλλά θα επεκταθούν στα Νοσοκομεία και θα οδηγήσουν σε απολύσεις και κινητικότητα – διαθεσιμότητα μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην Υγεία, αν δεν υπάρξει ένα μεγάλο κίνημα αντίστασης και ανατροπής.
  ΥGEIONOMIKOI.GR

Σχόλια