Έρευνα σε 13 τράπεζες για τα CDS! ..Όχι από την Ελλάδα...από την Ε.Ε

Σήμερα, η Επιτροπή αποστέλλει τις αντιρρήσεις της σε μερικές από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες του κόσμου, καθώς και δύο φορείς που ελέγχουν, την Markit και το ISDA. 

Η αποστολή της ανακοινώσεως των αιτιάσεων είναι ένα βασικό βήμα στην εξέλιξη της αντιμονοπωλιακής έρευνας της ΕΕ, σε συμφωνίες ανταλλαγής CDS, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011.
Οι τράπεζες που συμμετέχουν είναι :
η Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns (τώρα μέρος της JP Morgan), BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και η Royal Bank της Σκωτίας.
Μετά την έρευνά μας, έχουμε φτάσει στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι οι εν λόγω εταιρείες μπορεί να έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν συντονίσει τη συμπεριφορά τους προκειμένου να αποφευχθεί από κοινού ανταλλαγές από την είσοδο στην αγορά των CDS μεταξύ 2006 και 2009.
Οι τράπεζες που λαμβάνουν ανακοίνωση των αιτιάσεων και - καθώς και οι Markit και ISDA - έχουν τώρα την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Το δικαιώμά τους να το πράξουν, φυσικά, θα είναι πλήρως σεβαστό. Θα εξετάσουμε προσεκτικά όλα τα επιχειρήματά τους πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.
Εάν επιβεβαιωθεί ότι οι τράπεζες έχουν μπλοκάρει συλλογικά ανταλλαγές από την αγορά CDS, παραβιάζοντας την απαγόρευση των αντιανταγωνιστικών συμφωνιών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, θα ήταν απαράδεκτο και η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να επιβάλει κυρώσεις.
Σχόλια