Επιστροφές – μαρτύριο...

Από «ιερά εξέταση» θα περνάει το υπουργείο Οικονομικών τους φορολογουμένους που με βάση τα στοιχεία της εκκαθάρισης έχουν λαμβάνειν επιστροφή φόρου πάνω από 100 ευρώ!

Αμέσως μετά την υποβολή της φορολογική δήλωσης, το σύστημα TAXISnet θα κάνει μια πρώτη εκκαθάριση και στις περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 100 ευρώ...
ο φορολογούμενος θα ειδοποιείται από το σύστημα (αυτοστιγμεί) ότι πρέπει να περάσει για έλεγχο από την Εφορία προτού εισπράξει τα χρήματα που δικαιούται.

Οι «τυχεροί» φορολογούμενοι θα παραπέμπονται άμεσα στις αρμόδιες ΔΟΥ με ειδικό μήνυμα που θα αναγράφεται στο προσωρινό εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της κάθε δήλωσης!

Στην Εφορία θα πρέπει να προσκομίσουν τις αποδείξεις δαπανών για τις οποίες ζητάνε έκπτωση φόρου, αλλά και όλες τις υπόλοιπες που συγκέντρωσαν για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.

Η Γενική Γραμματεια Πληροφοριακών Συστημάτων έχει τοποθετήσει και προγράμματα μέσα στο TAXISnet, τα οποία θα επιλέγουν τους φορολογουμένους προς έλεγχο! Το ηλεκτρονικό «μάτι» της ΓΓΠΣ παρακολουθεί πλέον τον φορολογούμενο από τη στιγμή που συνδέεται για να συμπληρώσει τα «κουτάκια» της δήλωσης με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραπέμπει προς έλεγχο, εκτός από τους φορολογουμένους που διεκδικούν επιστροφή φόρου άνω των 100 ευρώ, και:

-Οσους εμφανίζουν υψηλές δαπάνες για να πετύχουν έκπτωση φόρου. Στο στόχαστρο, δηλαδή, μπαίνουν μεγάλα δάνεια για απόκτηση κύριας κατοικίας, υψηλές ιατρικές δαπάνες και δίδακτρα σε φροντιστήρια ή ενοίκια για κύρια κατοικία.

-Οσους καλύπτουν τεκμήρια με «ύποπτα» ποσά: ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, κέρδη από… λαχεία κ.λπ.

Σε περίπτωση ελέγχου, η Εφορία θα προχωρά σε διασταυρώσεις ανάμεσα στα δηλούμενα εισοδήματα, τους παρακρατηθέντες φόρους, τα στοιχεία περιγραφής των κατοικιών και των Ι.Χ. αυτοκινήτων που αποτελούν τεκμήρια, καθώς και τα ποσά των δαπανών που δηλώνονται με σκοπό να αναγνωριστούν για έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος!

Κατά την προσέλευσή στις ΔΟΥ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις καταβολής αποδοχών και λοιπών εισοδημάτων, πιστοποιητικά γέννησης παιδιών, αποδείξεις για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δίδακτρα φροντιστηρίων και ενοίκια κατοικιών, βεβαιώσεις για καταβληθέντα ασφάλιστρα ζωής, για καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και καταβληθέντες τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κ.λπ.). Μαζί με τα δικαιολογητικά θα καλούνται να προσκομίσουν για έλεγχο και τις αποδείξεις που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ!

Σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι πράγματι ο φορολογούμενος επιχείρησε να αποκρύψει εισόδημα, είτε δηλώνοντας λιγότερα από αυτά που εισέπραξε είτε διογκώνοντας τις εκπιπτόμενες δαπάνες του, θα επιβάλλονται σ’ αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι για υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης. Δημοκρατία


Σχόλια